AYDIN

Sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi sıralamasında yirmi ikinci sırada yer alan Aydın ili, Türkiye´nin gelişmiş illerinden biridir. 2001 yılı itibarıyla İl´in GSYİH´ sinin sektörel dağılımı incelendiğinde, yüzde 62,7´lik pay ile birinci sıradaki hizmetler sektörünü, tarım (yüzde 27,2) ve sanayi (yüzde 10,2) sektörlerinin izlediği görülmektedir. Bununla birlikte 1987-2001 döneminde yüzde 3,4 ile hizmetler İl?in en hızlı büyüyen sektörü olurken, sanayi yüzde 1,7 büyümüştür.

Bu çalışma sonucuna göre, Aydın ilinde, "gıda ürünleri ve içecek imalatı", "tekstil ürünleri imalatı", "Madencililik ve taşocakçılığı" ile "metalik olmayan diğer mineral ürünlerinin imalatı" sektörleri öne çıkmaktadır.

Gıda ürünleri ve içecek imalatı sektörü; TÜİK 2002 Genel Sanayi İşyerleri Sayımı (GSİS) il içi yüzde ve yoğunlaşma göstergeleri, İl Sanayi ve Ticaret Odalarının tercihleri , yabancı sermaye ve gerçeklesen teşviklerde öne çıkmıştır. Grafikler incelendiğinde, sektörün hem il içinde öne çıktığı, hem de il içindeki sektörel payının, Ülke içindeki payından daha büyük olduğu görülmektedir. Alt sektörler itibarıyla ele alındığında ise, unlu mamuller ve öğütülmüş tahıl ürünlerini içeren imalatlar dışında, "başka yerde sınıflandırılmamış sebze ve meyvelerin islenmesi ve saklanması" ile "rafine, sıvı ve kati yağ imalatı" sektörlerinin bu sektörün önemli alt sektörleri olduğu görülmektedir.

Tekstil ürünleri imalatı sektörü; GSİS ve ihracat il içi yüzde göstergeleri, İl Sanayi ve Ticaret Odalarının tercihleri ve gerçeklesen teşvik yatırımlarında öne çıkmıştır. Ayrıca İl?de, tekstil sektörü ihracat oranı büyük farkla öndedir. "Pamuklu dokuma", "hazır tekstil ürünleri" ile "doğal ve sentetik pamuk elyafın hazırlanması ve eğrilmesi" alt sektörleri en önemli alt sektörlerdir.

Madencilik ve taşocakçılığı; GSİS ve özel sektör işgücü yoğunlaşma göstergesi ile İl Sanayi ve Ticaret Odalarının tercihlerinde öne çıkmıştır. GSİS grafiğinden, İl´in madencilikteki payının, Türkiye´nin madencilikteki payından daha önde olduğu, verimlilik grafiğinden; sektörün işgücü verimliliğinin, Türkiye ortalamasından daha iyi olduğu görülmektedir.

Metalik olmayan diğer mineral ürünleri imalatı, özel sektör işgücü verimliliği ile ihracat göstergelerinde öne çıkmıştır. "Süsleme ve yapı taşının kesilmesi, sekil verilmesi ve kullanılır hale getirilmesi" alt sektörü bu sektörü öne çıkaran alt sektördür.

İl Sanayi ve Ticaret Odalarının tercihlerinde yer alan gıda, madencilik ve tekstil sektörleri, çalışma sonucunda da öne çıkmıştır.

Ayrıca sektörel çeşitliliği olan Aydın ilinde bitkisel üretim de önemli sektörlerdendir. Genel olarak il sanayisi tarım ve yeraltı zenginliklerine dayalı olarak gelişmiştir.


AYDIN İLİNDE ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER

1 Gıda ürünleri ve içecek imalatı

2 Tekstil ürünleri imalatı

3 Madencilik ve taşocakçılığı

4 Metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilatı