2007
Türü Sayısı Kapasitesi
Okul Önc.Öğretim Kurumu 334 8577
İlköğretim Kurumu 491 125936
Ortaöğretim Kurumu 50 26123
Mes. ve Tek. Öğret.Kurumu 73 17654
Özel Öğretim Kurumu 54 14704
Yüksek Öğrenim Kurumu 1 17061
Hastane 14 2157
Spor Tesisleri 310 0