AYDIN BELEDİYE MECLİSİ ŞUBAT AYI 1. OTURUMU YAPILDI

TARİH 08 Şubat 2011
KATEGORİ Yerel Haberler
OKUNMA SAYISI 52
Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu başkanlığında yapılan toplantıda şu gündem maddeleri görüşülerek kabul edildi: “Şehrimiz imar planına yapılan itirazlar ve plan tadilat teklifleri görüşülmek üzere İmar Komisyonu’na havale edildi. Aydın Merkez Cumhuriyet Mahallesi tapunun 5955 ada 37 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 166.38 m2 yüzölçümlü parselde 3.04 m2 ye tekabül eden 152/8319 paylı Belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere, Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satılması, takası veya devir şeklinde verilmesi hususu görüşülmek üzere İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.Aydın Merkez Cumhuriyet Mahallesi tapunun 1315 ada 10 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 268.77 m2 yüzölçümlü parselde 12.87 m2 ye tekabül eden 429/8959 paylı Belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere, Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satılması, takası veya devir şeklinde verilmesi hususu görüşülmek üzere İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.Aydın Merkez Orta (Ata) Mahalle tapunun 2770 ada 31 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 324.44 m2 yüzölçümlü parselde 72.10 m2 ye tekabül eden 2/9 paylı Belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere, Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satılması, takası veya devir şeklinde verilmesi hususu görüşülmek üzere İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.Aydın Merkez Orta (Ata) Mahalle tapunun 2770 ada 32 parsel (38.71 m2), 39 parsel (166.71m2), 40 parsel (15.93 m2) ve 43 parselde (9.07m2) kayıtlı imar planında konut alanında kalan Belediye sıyrık arsalarının emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere, Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satılması, takası veya devir şeklinde verilmesi hususu görüşülmek üzere İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.Aydın Merkez Zafer Mahallesi tapunun 137 ada 61 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 2.99 m2 yüzölçümlü Belediye sıyrık arsasının emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere, Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satılması, takası veya devir şeklinde verilmesi hususu görüşülmek üzere İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.Aydın Merkez Osman Yozgatlı Mahallesi tapunun 6197 ada 21 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 20.83 m2 yüzölçümlü Belediye sıyrık arsasının emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere, Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satılması, takası veya devir şeklinde verilmesi hususu görüşülmek üzere İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.01/01/2011 tarihinden geçerli olmak üzere Zabıta Personeline ödenen aylık fazla mesai ücretinin yükseltilmesi hususu görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.01/01/2011 tarihinden geçerli olmak üzere İtfaiye Personeline ödenen aylık fazla mesai ücretinin yükseltilmesi hususu görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.01/01/2011 tarihinden geçerli olmak üzere Güvenlik Personeline ödenen aylık fazla mesai ücretinin yükseltilmesi hususu görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.22.02.2007/26442 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ilke ve Standartlarına Dair Yönetmelik Gereği daha önce ihdas edilmiş olan ve emeklilik nedeni ile boşalmış bulunan 5 Sayılı İşçi Kadro İptal Cetvelleri oy birliği ile kabul edildi.22.02.2007/26442 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmeliğin 3 ncü ve 11 nci Maddelerine istinaden norma uygun olarak hazırlanan II sayılı Memur Boş Kadro değişikliği oy birliği ile kabul edildi.Güzelhisar Mahallesinde Yeni Yapılan Demir Yolu Alt Geçidine isim verilmesi hususu görüşülmek üzere İmar Komisyonu’na havale edildi.Gündemin tamamlanmasından sonra gündem dışı verilen 6 madde gündeme alındı. 5 madde görüşülmek üzere komisyonlara havale edilirken, Aydın Belediyesi’nin 130’ncu kuruluş yılı etkinlikleri için oluşturulan komisyona Altan Güney, Sümran Ünal, Cavit Tığ, Ahmet Ertürk ve Önder Nalıncı seçildiler”