Asgari ücret ile sigorta prim esas kazancın alt ve üst sınırları değişti

TARİH 01 Temmuz 2015
KATEGORİ Mali Ajanda
OKUNMA SAYISI 101

ASGARİ ÜCRET İLE SİGORTA PRİM HESABINA ESAS KAZANCIN ALT VE ÜST SINIRLARI 1 TEMMUZDAN İTİBAREN DEĞİŞTİ:

1.Asgari Ücret:

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 31 Aralık 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2014/1 sayılı Kararı uyarınca 1 Temmuz 2015 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücretler aşağıdaki şekildedir:

GÜNLÜK AYLIK

42,45 TL 1.273,50 TL

NOT: 16 yaşını doldurmuş olanlar ile 16 yaşını doldurmamış işçiler için farklı ücret belirlenmemiş, tamamını kapsayacak şekilde tek asgari ücret tespit edilmiştir.

2. Prim Hesabına Esas Kazancın Alt ve Üst Sınırları:

Asgari ücret değişikliğine paralel olarak 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 82. Maddesi uyarınca hesaplanacak prime esas kazancın alt ve üst sınırları da 1 Temmuz 2015 den itibaren aşağıdaki şekilde dikkate alınacaktır:

Aylık Tutar

Alt sınır (Taban) 1.273,50 TL
Üst sınır (Tavan) 8.277,90 TL

NOT: Gelir Vergisi Kanunu’nun 32. Maddesine göre uygulanan asgari geçim indirimi hesaplamalarında asgari ücretin takvim yılı başındaki tutarı dikkate alınmaktadır. Bu nedenle, yıl içindeki asgari ücret değişikliğinin asgari geçim indirimine etkisi bulunmamaktadır.

SAYGILARIMIZLA.