Asgari geçim indirimi hesaplamasında değişiklik yapıldı

TARİH 27 Nisan 2015
KATEGORİ Mali Ajanda
OKUNMA SAYISI 80

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ HESAPLAMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI:

Bilindiği üzere, Gelir Vergisi Kanunu’nun 32. Maddesi uyarınca gerçek ücretlerin vergilendirilmesinde asgari geçim indirimi uygulanmaktadır. 23 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6445 No’lu Kanunun 8. Maddesi ile;

Gelir Vergisi Kanununun 32’nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ilk iki çocuk için %7,5” ibaresinden sonra gelmek üzere “, üçüncü çocuk için %10,” ibaresi eklenmiştir. Yapılan değişiklik 1 Mayıs 2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Buna göre; 1 Mayıs 2015 tarihinden itibaren asgari geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için % 50'si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10'u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5, üçüncü çocuk için % 10, diğer çocuklar için % 5'i olarak hesaplanacaktır. Asgari geçim indirimi ile ilgili açıklamalar 265 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde mevcuttur.

SAYGILARIMIZLA.