2007
Türü Sayısı Kapasitesi
Okul Önc.Öğretim Kurumu 88 1849
İlköğretim Kurumu 159 22325
Ortaöğretim Kurumu 12 3554
Mes. ve Tek. Öğret.Kurumu 31 5345
Özel Öğretim Kurumu 9 2150
Yüksek Öğrenim Kurumu 0 0
Hastane 8 588
Spor Tesisleri 22 6100