1975-2006
TÜRÜ En Düşük En Yüksek
Yağmur(mm) 27.7 97.8
Kar(cm) 17.0 142.0
Sonbahar Sıcaklık(˚C) 8.5 17.7
Kış Sıcaklık(˚C) 2.4 4.0
İlkbahar Sıcaklık(˚C) 6.7 15.4
Yaz Sıcaklık (˚C) 18.3 20.6
Sonbahar-Yağmur(mm) 32.7 77.1
Sonbahar- Kar(cm) 44.0 44.0
Kış -Yağmur(mm) 73.4 97.8
Kış- Kar(cm) 86.0 142.0
İlkbahar -Yağmur(mm) 54.3 57.8
İlkbahar - Kar(cm) 17.0 84.0
Yaz - Yağmur(mm) 27.7 49.6
Yaz-Kar(cm) - -