Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğler

TARİH 03 Ekim 2016
KATEGORİ Mali Ajanda
OKUNMA SAYISI 82

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUNA İLİŞKİN GENEL TEBLİĞLER (SERİ NO: 4-5-6) YAYIMLANDI:

30 Eylül 2016 tarih ve 29843 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliğlerinde; 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda 16 Şubat 2016 tarihli ve 6676 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler ile 10 Ağustos 2016 tarihli ve 29797 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği hükümleri dikkate alınarak açıklamalar yapılmıştır. Gelir vergisi stopajı teşviki uygulamasına ilişkin açıklamaların yer aldığı 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 4); http://www.gib.gov.tr/node/114856 Damga vergisi ve harç istisnalarına ilişkin açıklamaların yer aldığı 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 5); http://www.gib.gov.tr/node/114851 Ar-Ge ve tasarım indirimi ile teknogirişim sermayesi desteği uygulamasına ilişkin açıklamaların yer aldığı 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 6); http://www.gib.gov.tr/node/114846

SAYGILARIMIZLA.