Aralık ayına ait KDV, Muhtasar ve Damga vergisi beyannamelerinin verilme süresi uzatıldı.

TARİH 27 Ocak 2016
KATEGORİ Mali Ajanda
OKUNMA SAYISI 87

ARALIK AYINA AİT KDV, MUHTASAR VE DAMGA VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRESİ
UZATILDI:

KDV, Damga Vergisi ve Muhtasar beyannamelerin verilme süresinin 26 Ocak 2016 Salı günü sonuna kadar uzatıldığını açıklayan 80 No’lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri aşağıdadır.

SAYGILARIMIZLA.

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı
VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/80
Konusu: 25 Ocak 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga
Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılması
Tarihi: 25/01/2016
Sayısı: VUK-80 / 2016-1
1. Giriş:
Bakanlığımıza iletilen talepler ve yurt genelinde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle, Vergi
Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak; 25 Ocak 2016 günü sonuna
kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer
Vergisi beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.
2. Muhtasar, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin
Uzatılması:
25 Ocak 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi
Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 26 Ocak 2016 Salı günü
sonuna kadar uzatılmıştır.
Beyanname verme sürelerinin uzatılması ödeme süresini etkilemeyeceğinden, mükelleflerin beyan
ettikleri vergileri kanuni süresinde (26 Ocak 2016 Salı) ödeyecekleri tabiidir.
Duyurulur.
Adnan ERTÜRK
Gelir İdaresi Başkanı