ANTALYA

Sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi sıralamasında onuncu sırada yer alan Antalya ili, Türkiye´nin gelişmiş illerinden biridir. 2001 yılı itibarıyla İl´in GSYİH´ sinin sektörel dağılımı incelendiğinde, yüzde 74´lük pay ile birinci sıradaki hizmetler sektörünü, tarım (yüzde 19) ve sanayi (yüzde 7) sektörlerinin izlediği görülmektedir. Bununla birlikte 1987-2001 döneminde yüzde 6,0 ile hizmetler, il´in en hızlı büyüyen sektörü olurken, sanayi yüzde 2,5 büyümüştür.

Bu çalışma sonucuna göre, Antalya ilinde, "ağaç ve ağaç mantarı ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden, örülerek yapılan eşyaların imalatı", " gıda ürünleri ve içecek imalatı", diğer ulaşım araçlarının imalatı" ile "bitkisel üretim" sektörleri öne çıkmaktadır.

Ağaç ve ağaç mantarı ürünleri imalatı sektörü, TÜİK 2002 Genel Sanayi İşyerleri Sayımı (GSİS) il içi yüzde ve yoğunlaşma ile ihracat yoğunlaşma göstergelerinde öne çıkarken, ihracat grafiğinden, ağaç sektörünün il içindeki payının çok küçük olduğu görülmektedir. Alt sektörler itibarıyla "inşaat kerestesi ve doğrama imalatı" önemli ağırlığa sahiptir. Bu duruma Antalya´da turizmle birlikte inşaat sektörünün de hız kazanması etkili olmaktadır.

Gıda ürünleri ve içecek imalatı sektörü; GSİS il içi yüzde göstergesi, yabancı sermaye yatırımları, İl Sanayi ve Ticaret Odalarının tercihleri ve gerçeklesen teşviklerde öne çıkmıştır. Grafiklerden, sektörün verimliliğinin Türkiye ortalamasının altında olduğu, ihracattaki payının ise yok denecek kadar az olduğu görülmektedir. Öğütülmüş tahıl ve unlu mamullerin dışında "süthane İşletmeciliği ve peynir imalatı", "başka yerde sınıflandırılmamış sebze ve meyvelerin işlenmesi ve saklanması" sektörleri de gıda sektörünün temel alt sektörleridir.

Diğer ulaşım araçları imalatı; GSİS yoğunlaşma ve ihracat il içi yüzde göstergelerinde öne çıkmıştır. İl´in turizm merkezi olması nedeniyle önde gelen bu sektörde "eğlence ve sportif amaçlı teknelerin yapımı ve onarımı" ile "gemi yapım ve onarımı" önem kazanmıştır.

İmalat sanayi sektörleri dışında bitkisel üretim sektörü de İl´de önemli yere sahiptir. Bu kapsamda sektör, il toplam ihracatı içerisinde yüzde 25´lik bir paya sahiptir. Ayrıca gerçeklesen teşviklerde de bitkisel üretim yer almaktadır.

Giyim, tekstil ve kimyasal madde il Sanayi ve Ticaret Odalarının tercihlerinde öne çıkarken, İl´in öne çıkan sektörleri arasında yer almamıştır.

Hizmetler sektörünün öne çıktığı Antalya ilinde, imalat sanayi sektörlerinin hepsinde, İl içindeki sektörel payların, Türkiye´deki sektörel paylardan daha küçük olması dikkat çekici bir sonuçtur. Ayrıca, İl´de imalat sanayi hizmetler sektörüne yönelik olarak gelişmektedir.


ANTALYA İLİNDE ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER

1 Ağaç ve ağaç mantarı ürünleri imalatı (mobilya hariç) ; saz, saman ve benzeri malzemelerden, örülerek yapılan eşyaların imalatı

2 Gıda ürünleri ve içecek imalatı

3 Diğer ulaşım araçlarının imalatı

4 Bitkisel üretim


Kaynak: Devlet Planlama Teşkilatı