2007
Türü Sayısı Kapasitesi
Okul Önc.Öğretim Kurumu 477 13972
İlköğretim Kurumu 674 256815
Ortaöğretim Kurumu 85 57161
Mes. ve Tek. Öğret.Kurumu 82 28356
Özel Öğretim Kurumu 112 31015
Yüksek Öğrenim Kurumu 1 20208
Hastane 33 4191
Spor Tesisleri 103 79120