Öğrenim Gören
TÜRÜ Kadın Nüfusu Erkek Nüfusu
Mesleki ve Teknik Liseler 12538 15818
Halk Eğitim Merkezi 18749 17937
Mesleki Eğitim Merkezi 1398 13559
Meslek Yüksek Okulu 2355 6198
Fakülte 4154 6096
Lisansüstü 722 683
TOPLAM 39916 60291