ANKARA

Sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi sıralamasında ikinci sırada yer alan Ankara ili, Türkiye´nin en gelişmiş illerinden biridir. 2001 yılı itibarıyla İl´in GSYİH´ sinin sektörel dağılımı incelendiğinde, yüzde 82´lik pay ile birinci sıradaki hizmetler sektörünü, sanayi (yüzde 15) ve tarım (yüzde 4) sektörlerinin izlediği görülmektedir. Bununla birlikte 1987-2001 döneminde yüzde 2,2 ile hizmetler, il´in en hızlı büyüyen sektörü olurken yüzde -2,8 ile tarım sektörü küçülen sektör olmuştur.

Bu çalışma sonucuna göre, Ankara ilinde, "Mobilya imalatı", "başka yerlerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat imalatı", "motorlu kara taşıtı, römork ve yarı römork imalatı" ile "tıbbi aletler; hassas ve optik aletler ile saat imalatı" sektörleri öne çıkmaktadır.

Mobilya imalatı sektörü; TÜİK 2002 Genel Sanayi İşyerleri Sayımı (GSİS) il içi yüzde ve yoğunlaşma, özel sektör işgücü verimliliğinde öne çıkmıştır. GSİS, ihracat ve işgücü verimliliği grafikleri incelendiğinde, sektörün hem il içinde öne çıktığı, hem de il içindeki sektörel payının, Ülke içindeki payından daha büyük olduğu görülmektedir.

Başka yerlerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat imalatı sektörü, GSİS il içi yüzde, İl Sanayi ve Ticaret Odalarının tercihleri ve yabancı sermaye yatırımlarında öne çıkmıştır. Her üç grafikte de sektörün hem il içinde öne çıktığı hem de il içi sektörel payının Ülkedeki sektörel payından oldukça büyük olduğu görülmektedir. "Maden, taşocağı ve inşaat makinelerinin imalatı" bu sektörün önemli alt sektörlerindendir.

Motorlu kara taşıtı, römork ve yarı römork imalatı sektörü, İl Sanayi ve Ticaret Odalarının tercihleri ve ihracat il içi yüzde göstergelerinde öne çıkmaktadır. Bununla birlikte "motorlu kara taşıtları ve bunların motorlarıyla ilgili yedek parça ve aksesuar imalatı" sektörü gerek istihdam, gerek işyeri sayısına göre sektörün lokomotifi konumundadır.

Tıbbi aletler; hassas ve optik aletler ile saat imalatı, GSİS yoğunlaşma göstergesi ve özel sektör işgücü verimliliğinde öne çıkmıştır. Verimlilik grafiğinden sektörün hem İl´ de en verimli sektör olduğu, hem de Türkiye ortalamasından da iyi durumda olduğu görülmektedir. Alt sektörler itibarıyla "tıbbi ve cerrahi teçhizat ile ortopedik araçların imalatı" sektörün belkemiğidir.

Giyim ve tekstil sektörlerinin göstergeler itibarıyla daha gerilerde yer alırken, İl Sanayi ve Ticaret Odalarının tercihlerinde ilk sıralarda yer alması dikkat çekicidir.

Ankara ili sanayi yapısını diğer pek çok İl´den ve Türkiye´nin sektörel yapısından ayıran en önemli özellik, tarım ve orman varlığı ile yer altı zenginliğine dayalı, düşük teknolojili üretimlerden ziyade, yüksek ve orta teknoloji ile gelişmiş insan kaynaklarına dayalı olarak, yüksek katma değerli ürünler üretmesidir.

ANKARA İLİNDE ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER

1 Mobilya imalatı

2 Makine teçhizat imalatı

3 Motorlu kara taşıtı, römork ve yarı römork imalatı

4 Tıbbı aletler; hassas ve optik aletler ile saat imalatı

Kaynak: Devlet Planlama Teşkilatı