1975-2006
TÜRÜ En Düşük En Yüksek
Yağmur(mm) 12.7 53.1
Kar(cm) 7.0 30.0
Sonbahar Sıcaklık(˚C) 6.6 18.5
Kış Sıcaklık(˚C) 0.3 2.3
İlkbahar Sıcaklık(˚C) 6.0 15.9
Yaz Sıcaklık (˚C) 20.0 23.4
Sonbahar-Yağmur(mm) 17.0 36.5
Sonbahar- Kar(cm) 10.0 10.0
Kış -Yağmur(mm) 33.4 41.4
Kış- Kar(cm) 25.0 30.0
İlkbahar -Yağmur(mm) 35.4 53.1
İlkbahar - Kar(cm) 7.0 20.0
Yaz - Yağmur(mm) 12.7 33.6
Yaz-Kar(cm) - -