AMASYA

Sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi sıralamasında otuz dokuzuncu sırada yer alan Amasya ili, Türkiye´nin az gelişmiş illerinden biridir. 2001 yılı itibarıyla İl´in GSYİH´ sinin sektörel dağılımı incelendiğinde, yüzde 63´lük pay ile birinci sıradaki hizmetler sektörünü, tarım (yüzde 30) ve sanayi (yüzde 7) sektörlerinin izlediği görülmektedir. Bununla birlikte 1987-2001 döneminde hizmetler sektörü yüzde 2,6 büyürken, sanayi sektörü (yüzde -1,6) küçülmüştür.

Bu çalışma sonucuna göre, Amasya ilinde, "gıda ürünleri ve içecek imalatı", "madencilik ve taşocakçılığı" ile "başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat imalatı" sektörleri öne çıkmaktadır.

Gıda ürünleri ve içecek imalatı sektörü; TÜİK 2002 Genel Sanayi İşyerleri Sayımı (GSİS) ve ihracat göstergeleri, İl Sanayi ve Ticaret Odalarının tercihlerinde öne çıkmıştır. Grafikler incelendiğinde, GSİS ve ihracatta sektörün hem il içinde öne çıktığı, hem de Türkiye ortalamasının üstünde olduğu görülürken, işgücü verimliliğinde ise sektörün eksi değer aldığı görülmektedir. Alt sektörler itibarıyla sektörde, unlu mamuller ve öğütülmüş tahıl ürünleri sektörleri önemli ağırlığa sahiptir.

Madencilik ve taşocakçılığı sektörü; GSİS il içi yüzde ve yoğunlaşma, özel sektör işgücü verimlilik yoğunlaşması ile İl Sanayi ve Ticaret Odalarının tercihlerinde öne çıkmıştır. Sektörün en önemli alt sektörü "kum ve çakıl ocakçılığı" olmuştur.

Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat imalatı sektörü, ihracat göstergelerine göre oldukça iyi durumda iken, GSİS ´de öne çıkmamaktadır. ihracatta bu kadar öne çıkmasında, İl?in ihracatının küçük olması, ihracat verilerinin malın menşeine göre değil, ihracatın yapıldığı ile göre derlenmiş olması etkili olmuştur. Sektörde "elektrikli ev aletleri, "tarım ve ormancılık makineleri", "elektriksiz ev aletleri" ile "tarımsal amaçlı traktör imalatı" önemli alt sektörler olmuştur.

İl Sanayi ve Ticaret Odalarının tercihlerinde; plastik ve kauçuk, gıda ürünleri ve içecek ile madencilik sektörleri öne çıkarken, 2000-2004 döneminde gerçekle§en teşviklerde sadece gıda sektörü yer almış, İl?de yabancı sermaye yatırımı ise gerçekleşmemiştir.

GSİS grafiğinden madencilik ile gıda ürünleri ve içecek imalatı hariç diğer sektörlerde, il sektör paylarının Ülke sektör paylarının altında olduğu görülmektedir. Verimlilikte ise bütün sektörler Ülke ortalamasının altındadır. Ancak gıda sektöründe verimlilik söz konusu değildir.

İl?de sanayinin tarıma ve yer altı zenginliklerine dayalı olarak gelişmiş olduğu görülmektedir.


AMASYA İLİNDE ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER

1 Gıda ürünleri ve içecek imalatı

2 Madencilik ve taşocakçılığı

3 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat imalatı

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilatı