2007
Türü Sayısı Kapasitesi
Okul Önc.Öğretim Kurumu 198 4563
İlköğretim Kurumu 210 45053
Ortaöğretim Kurumu 18 9316
Mes. ve Tek. Öğret.Kurumu 43 7423
Özel Öğretim Kurumu 23 5316
Yüksek Öğrenim Kurumu 1 6224
Hastane 6 862
Spor Tesisleri 130 23910