AĞRI

Sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi sıralamasında sekseninci sırada yer alan Ağrı ili, Türkiye´nin az gelişmiş illerinden biridir. 2001 yılı itibarıyla İl´in GSYİH´ sinin sektörel dağılımı incelendiğinde, yüzde 50´lik pay ile birinci sıradaki hizmetler sektörünü, tarım (yüzde 46) ve sanayi (yüzde 4) sektörleri izlemekte olup 1987-2001 döneminde yüzde 3,5 ile tarım il´in en hızlı büyüyen sektörü olmuştur. Bununla birlikte il´de imalat sanayinde 308 işyerinde 1423 kişi istihdam edilmektedir.

Sanayisi yok denecek kadar az olan Ağrı ilinde, çalışma sonuçlarına göre, "gıda ürünleri ve içecek imalatı" ve "ağaç ve ağaç mantarı ürünlerin imalatı (mobilya hariç) saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek yapılan eşyaların imalatı" sektörleri öne çıkmaktadır.

Gıda ürünleri ve içecek imalatı sektörü; TÜİK 2002 Genel Sanayi İşyerleri Sayımı (GSİS) il içi yüzde ve yoğunlaşma katsayıları ile İl Sanayi ve Ticaret Odalarının tercihlerinde öne çıkmıştır. Grafikler incelendiğinde, GSİS´ te sektörün hem il içinde öne çıktığı, hem de il içindeki sektörel payın, Ülke içindeki paydan büyük olduğu görülürken, ihracatta ise tarım tersi bir durum söz konusudur. Alt sektörler itibarıyla ele alındığında, unlu mamuller ve öğütülmüş tahıl ürünlerinin gıda sektörüne hakim olduğu görülmektedir.

Ağaç ve ağaç ürünleri imalatı sektörü, GSİS il içi yüzde ve yoğunlaşma göstergelerinde öne çıkmıştır. Ağaç sektörüne "inşaat kerestesi ve doğrama imalatı" alt sektörü hakimdir.

Ağrı ilinde imalat sanayi çok küçük olmasına rağmen, ihracattaki çeşitlilik ve tekstil sektörünün bu kadar öne çıkması dikkat çekicidir. Bu duruma ihracat verilerinin, malin menşeine göre değil, ihracatın yapıldığı ile göre derlenmiş olması ve Ağrı?nın sinir illerimizden olması neden olmaktadır.

Öte yandan 2000 yılı imalat sanayi anketinde, Ağrı ilinde sanayinin küçük olmasından dolayı, anket kapsamında, İl´e ait özel sektör işgücü verimliliği yer almamıştır.

İl Sanayi ve Ticaret Odalarının tercihlerinde; tarım, hayvancılık, gıda, tekstil, giyim ve metalik olmayan diğer mineraller sektörleri öne çıkarken, 2000-2004 Döneminde gerek yabancı sermaye gerekse teşviklerde hiçbir sektör yer almamıştır.

Bir sanayi şehri olmayan Ağrı ilinde, sanayi yok denecek kadar az olup, sektörel çeşitlilik bulunmamaktadır. İl´de mevcut sanayi, küçük ölçekli yatırımlarla temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik olarak, gıda ürünleri ve içecek imalatı ile ağaç ve ağaç mantarı ürünleri imalatı sektörleri ile sınırlıdır.


AĞRI İLİNDE ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER

1 Gıda ürünleri ve içecek imalatı

2 Ağaç ve ağaç mantarı ürünleri imalatı (mobilya hariç ); saz, saman ve benzeri malzemelerden benzeri malzemelerden, örülerek yapılan eşyaların imalatı

Kaynak: Devlet Planlama Teşkilatı