ADIYAMAN


Sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi sıralamasında altmış besinci sırada yer alan Adıyaman ili, Türkiye´nin az gelişmiş illerinden biridir. 2001 yılı itibarıyla İl´in GSYİH´ sinin sektörel dağılımı incelendiğinde, yüzde 46´hk pay ile birinci sıradaki hizmetler sektörünü, tarım (yüzde 28) ve sanayi (yüzde 14) sektörlerinin izlediği görülmektedir. Bununla birlikte 1987-2001 döneminde yüzde 2,7 ile hizmetler il´in en hızlı büyüyen sektörü olurken sanayi yüzde 1,9 büyümüştür.

Bu çalışma sonucuna göre, Adıyaman ilinde, "tekstil ürünleri imalatı", "gıda ürünleri ve içecek imalatı" ile "kimyasal madde ve ürünlerin imalatı" sektörleri öne çıkmaktadır.

Tekstil ürünleri imalatı sektörü; TÜİK 2002 Genel Sanayi İşyerleri Sayımı (GSİS) il içi yüzde ve yoğunlaşma, İl Sanayi ve Ticaret Odalarının tercihleri ve ihracat il içi yüzde ve yoğunlaşma göstergelerinin her birinde öne çıkmıştır. GSİS, ihracat ve işgücü verimliliği grafikleri incelendiğinde, sektörün hem il içinde öne çıktığı, hem de il içindeki sektörel payının, Ülke içindeki payından daha büyük olduğu görülmektedir. Tekstil sektöründe "doğal ve sentetik pamuk elyafının hazırlanması ve eğrilmesi" sektörü öne çıkan alt sektör olmuştur.

Gıda ürünleri ve içecek imalatı sektörü; GSİS yoğunlaşma, özel sektör işgücü verimlilik yoğunlaşması göstergeleri ile İl Sanayi ve Ticaret Odalarının tercihlerinde öne çıkmıştır. Bununla birlikte sektör, GSİS grafiğinde en iyi durumda olurken ihracat grafiğinde sektöre ait oran yok denebilecek kadar küçüktür. Bunun nedeni İl ´de ihracatın az olması ve bu ihracatın da hemen hemen hepsinin tekstil sektöründe yapılmış olmasıdır. Ayarıca sektörde özel sektör işgücü verimliliği de Türkiye ortalamasının altındadır. Alt sektörler itibarıyla ele alındığında ise temel beslenme ihtiyacını karşılamaya yönelik olan "öğütülmüş tahıl ürünleri" ve "ekmek, taze fırın ürünleri ve taze kek imalatı" alt sektörleri sektörün çok büyük bir kısmını oluşturmaktadır.

Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı sektörü yabancı sermaye ve ihracat göstergelerine göre öne çıkarken, GSİS göstergelerine göre oldukça geri planda kalmıştır. Bu sektör gıda ve tekstile göre daha geridedir.

İl Sanayi ve Ticaret Odalarının tercihlerinde; tekstil, gıda ile metalik olmayan diğer mineral ürünleri imalatı sektörleri öne çıkarken, yabancı sermaye yatırımlarında; sadece kimyasal madde ve ürünlerinde, gerçekleşen teşviklerde ise; sadece tekstil ürünleri imalatı sektörleri yer almaktadır.

Adıyaman ilinde imalat sanayi temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik, düşük teknoloji ve sınırlı ölçüde bir kaç sektörde yoğunlaşmıştır.

ADIYAMAN İLİNDE ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER

1 Doğal sentetik pamuk elyafının hazırlanması ve eğrilmesi

2 Gıda ürünleri ve içecek imalatı

3 Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı

4 Diğer organik ana kimyasal maddelerin imalatı

Kaynak: Devlet Planlama Teşkilatı