2007
Türü Sayısı Kapasitesi
Okul Önc.Öğretim Kurumu 253 6112
İlköğretim Kurumu 740 117251
Ortaöğretim Kurumu 33 23782
Mes. ve Tek. Öğret.Kurumu 32 7643
Özel Öğretim Kurumu 33 4738
Yüksek Öğrenim Kurumu 1 3886
Hastane 7 715
Spor Tesisleri 49 9500