Mezun İşsiz
TÜRÜ Kadın Nüfusu Erkek Nüfusu
Mesleki ve Teknik Liseler 0 0
Halk Eğitim Merkezi 0 0
Mesleki Eğitim Merkezi 0 0
Meslek Yüksek Okulu 0 0
Fakülte 0 0
Lisansüstü 0 0
TOPLAM 0 0