Öğrenim Gören
TÜRÜ Kadın Nüfusu Erkek Nüfusu
Mesleki ve Teknik Liseler 11472 20728
Halk Eğitim Merkezi 15389 8966
Mesleki Eğitim Merkezi 1540 8281
Meslek Yüksek Okulu 2878 6682
Fakülte 8534 11044
Lisansüstü 1810 2392
TOPLAM 41623 58093