84 MİLYON TL ÖDENEK DEVREDİLDİ

TARİH 04 Mayıs 2010
KATEGORİ Yerel Haberler
OKUNMA SAYISI 54
Muğla İl Genel Meclisi’nin Mayıs Ayı 1. Toplantısı Zeki Köylü başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda Muğla İl İdaresi’nin 2009 yılı Kesin Hesap Cetveli Meclisten oy birliği ile geçti. Kesin Hesap Cetveli ile ilgili rapor Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cemal Gürpınar tarafından okunda. Gelir Kesin Hesabı ile Gider Kesin Hesabı’nın okunduğu raporda ; “2009 mali yılında kanunlarla tahsiline yetki verilen gelirlerin tahsil edildiği, bütçe harici ödeme yapılmadığı, verilen ödeneklerin yerinde harcandığı, giderin gerçek ihtiyaç karşılığı olduğu, giderlerin 5032 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve diğer mevzuatlarla İl Özel İdaresine görev olarak verilen hizmetler ve mal alımları için yapıldığı, zaman aşımına uğramış vergi bakiyesi bulunmadığı ve bu hususta idarenin bir zimmeti bulunmadığı anlaşılmıştır” denildi. Komisyon Başkanı Cemal Gürpınar’ın komisyon raporunu okumasının ardından meclisteki grupların sözcüleri grupları adına aldıkları sözlerle komisyon raporuna olumlu oy vereceklerini açıkladılar ve rapor oy birliği ile kabul edildi. 2009 Mali Yılı Bütçesi ile 70 milyon ödenek verilirken, 2008 mali yılından 2009 mali yılına tahsisi ve yatırım ödeneklerinden 69 milyon 843 TL devredilmişti. Kamu kuruluşlarınca 44 milyon 294 TL tahsisli ödenek bütçelendirilirken, bütçe içi 8 milyon 126 bin TL aktarma ile birlikte safi ödenek toplamı 184 milyon 138 bin TL olmuştu. 2009 mali yılı içinde bu ödeneğin; 21 milyon 912 bin TL’si personel giderleri, 736 bin 883 TL’si SGK devlet primi giderleri, 26 milyon 977 bin TL’si Mal ve Hizmet alım giderleri, 34 milyon 602 bin TL’si de sermaye giderleri olmak üzere 89 bin 10 bin TL’si yıl içinde harcandı. Harcanamayan 84 milyon 95 bin TL ödenek ise 2010 mali yılı bütçesinin ilgili proje tertiplerine devredilirken, tasarruflar neticesinde 11 milyon 32 bin TL ödenek ise iptal edildi.