5. İzmir İktisat Kongresi Düzenleniyor

TARİH 24 Ekim 2013
KATEGORİ Yerel Haberler
OKUNMA SAYISI 72

Kalkınma Bakanlığı’nın organizasyonunu üstleneceği 5. İzmir İktisat Kongresi, 30 Ekim ve 1 Kasım 2013 tarihleri arasında düzenlenecektir. Kongrenin konusu “Küresel Yeniden Yapılanma Sürecinde Türkiye Ekonomisi” olarak belirlendi.

Kongrede, küresel ekonomik gelişmeler ışığında Türkiye ekonomisi, yüksek ve istikrarlı büyüme, finans, sanayileşme, girişimcilik, Ar-Ge ve yenilik, nitelikli insan kaynağı, bölgesel gelişme, rekabetçi ve yaşanabilir kentler, kapsayıcı kalkınma politikaları, işgücü piyasası ve istihdam, sürdürülebilir kalkınma ve yeşil büyüme, tarım ve gıda, hizmetler sektörü, kamu ekonomisi, kamu yönetimi reformları, bilişim politikaları, uluslararası rekabet gücü, uluslararası ticaret ve benzeri konu başlıkları kapsamında Türkiye’nin gelecek dönem politikalarını aydınlatacak tartışmaların yapılması amaçlandı. Ayrıca, Kongrede İzmir ve Ege Bölgesine odaklanan çeşitli oturumlar da gerçekleştirileceği söylendi.

Kalkınma Bakanlığı’nın organize ettiği kongreye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Erdoğan dışında, yurt içi ve yurt dışından da geniş bir katılım bekleniyor.