2016 Yılında uygulanacak harç tutarları

TARİH 30 Aralık 2015
KATEGORİ Mali Ajanda
OKUNMA SAYISI 91

2016 YILINDA UYGULANACAK HARÇ TUTARLARI:

Harçlar Kanunu’na ekli tarifelerde yer alan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) her yıl yeniden değerleme oranında artmaktadır.

25 Aralık 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 75 Seri No’lu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinde; 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren uygulanacak harç tutarları ile maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler açıklanmıştır.

Söz konusu genel tebliğ sirkülerimizin son bölümündedir. Tebliğ ekindeki harç tarifelerine ise aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/harclarteblig75ek.pdf

SAYGILARIMIZLA.