2015 Yılına ilişkin Emlak Vergisi hakkında genel tebliğ yayımlandı

TARİH 05 Ocak 2015
KATEGORİ Mali Ajanda
OKUNMA SAYISI 81

1. 2015 YILINA İLİŞKİN EMLAK VERGİSİ:

30 Aralık 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 65 Seri No’lu Emlak Vergisi Genel Tebliği ile 2015 yılı emlak vergisi tutarlarının hesaplanmasına yönelik açıklamalar yapılmıştır. Tebliğ uyarınca;
2014 yılında emlak vergisi mükellefi olanlarda:
Bina, arsa ve arazilerinin 2015 yılı vergi değerleri; 2014 yılı vergi değerlerinin bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı kadar (% 5,055) artırılması suretiyle bulunacak tutarlar olacaktır. 1.000 TL na kadar olan kesirler dikkate alınmayacaktır.
2015 yılı itibariyle mükellef olacaklarda:
Bina, arsa ve araziye 2014 yılında malik olanların emlak vergisi mükellefiyeti 2015 yılında başlamaktadır. Bu mükelleflerde mükellefiyetleri ile ilgili bina, arsa ve arazi vergisi tarhiyatına esas alınacak vergi değeri; takdir komisyonlarınca 2014 yılında takdir edilen arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin 2014 yılına ait yeniden değerleme oranının yarısı kadar (% 5,055) arttırılması suretiyle bulunacaktır. 1.000 TL na kadar olan kesirler dikkate alınmayacaktır.
Binalarda, arsanın yukarıdaki şekilde hesaplanan vergi değerine inşaatın türü ve sınıfına göre 2015 yılına ait uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedeli dikkate alınarak hesaplanan bina maliyetinin de ilave edileceği malumdur.( 27 Ağustos 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 64 Seri No’lu Emlak Vergisi Genel Tebliği)

2. 2015 YILINDA UYGULANACAK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI:
30 Aralık 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 45 Seri No’lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği ile; Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’na ekli (I), (II) ve (IV) sayılı tarifelerde yer alan taşıtlar için 2015 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarları duyurulmuştur. Sözkonusu genel tebliğ sirkülerimiz ekindedir.
Öte yandan; (I) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar için, yıllar itibarıyla uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarları, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından her yılın Ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin %5'ini aşması halinde, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarları, bir alt kademedeki taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak uygulanacaktır. 20 Aralık 2006 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 28 Seri No'lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği’nde konuyla ilgili açıklamalar yeralmıştır.

2. 2015 YILINDA UYGULANACAK VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ VE İSTİSNA TUTARLARI:
Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nda yeralan vergi tarifesi hadleri ve istisna tutarları 2015 yılı başından geçerli olmak üzere 2014 yılı yeniden değerleme oranı dikkate almak suretiyle arttırılmış olup, yeni tutarlar 30 Aralık 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 46 Seri No’lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde açıklanmıştır.