2015 yılı 3. vergi sonu tahvil ve bonoların borsa rayici

TARİH 05 Ekim 2015
KATEGORİ Mali Ajanda
OKUNMA SAYISI 92

TAHVİL VE BONOLARIN BORSA RAYİCİ:

Borsa İstanbul’da işlem gören tahvil ve bonoların 30 Eylül 2015 tarihi itibariyle anılan borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatları aşağıda gösterilmiştir (Söz konusu bilgiler http://www.borsaistanbul.com internet adresinden alınmıştır):

MENKUL PARA VALÖR AĞ. ORT. KIYMET BİRİMİ TAKAS
Kamu Menkul Kıymetleri Devlet Tahvili
TRT071015T12 TLR 30.9.2015 103,930
TRT181115T18 TLR 30.9.2015 98,654
TRT161215T19 TLR 30.9.2015 97,873
TRT270116T18 TLR 30.9.2015 100,989
TRT240216T10 TLR 30.9.2015 100,970
TRT080616T16 TLR 30.9.2015 93,421
TRT130716T18 TLR 30.9.2015 99,429
TRT170816T13 TLR 30.9.2015 91,191
TRT161116T19 TLR 30.9.2015 99,821
TRT080317T18 TLR 30.9.2015 97,890
TRT140617T17 TLR 30.9.2015 100,269
TRT251017T18 TLR 30.9.2015 101,503
TRT140218T10 TLR 30.9.2015 90,885
TRT200618T18 TLR 30.9.2015 95,735
TRT141118T19 TLR 30.9.2015 97,265
TRT200219T11 TLR 30.9.2015 114,681
TRT270319T13 TLR 30.9.2015 98,075
TRT100719T18 TLR 30.9.2015 94,048
TRT150120T16 TLR 30.9.2015 100,856
TRT050220T17 TLR 30.9.2015 88,735
TRT110320T18 TLR 30.9.2015 96,625
TRT010420T19 TLR 30.9.2015 155,099
TRT080720T19 TLR 30.9.2015 96,165
TRT060121T16 TLR 30.9.2015 140,469
TRT120122T17 TLR 30.9.2015 95,327
TRT230222T13 TLR 30.9.2015 126,883
TRT140922T17 TLR 30.9.2015 88,462
TRT261022T10 TLR 30.9.2015 118,360
TRT080323T10 TLR 30.9.2015 81,161
TRT270923T11 TLR 30.9.2015 93,075
TRT200324T13 TLR 30.9.2015 97,251
TRT240724T15 TLR 30.9.2015 90,654
TRT180924T11 TLR 30.9.2015 94,688
TRT120325T12 TLR 30.9.2015 84,261
TRT160425T17 TLR 30.9.2015 91,735
Kira Sertifikaları
TRD170216T17 TLR 30.9.2015 102,572
TRD150217T18 TLR 30.9.2015 101,375
TRD160817T11 TLR 30.9.2015 104,113
Özel Sektör Menkul Kıymetleri
Kot Dışı Özel Sektör Kira
Sertifikaları
TRDKTVKA1512 TLR 30.9.2015 100,464
Özel Sektör Kira
Sertifikaları
TRDKTVK11614 TLR 30.9.2015 102,729
Kot Dışı Finansman Bonosu
TRFISFNE1518 TLR 30.9.2015 99,717
TRFSRDSE1514 TLR 30.9.2015 99,555
TRFATFKK1510 TLR 30.9.2015 98,851
TRFISFA31617 TLR 30.9.2015 95,208
TRFERTT61616 TLR 30.9.2015 101,390
Kot Dışı Özel Sektör Tahvili
TRSAKDNK1513 TLR 30.9.2015 101,299
TRSZORFA1516 TLR 30.9.2015 101,275
TRSGLMD41618 TLR 30.9.2015 100,601
TRSKRSN51620 TLR 30.9.2015 101,917
TRSDEVA61615 TLR 30.9.2015 101,413
TRSFINA61618 TLR 30.9.2015 101,302
TRSEKOF71613 TLR 30.9.2015 102,804
TRSINAN81610 TLR 30.9.2015 102,630
TRSZORN81616 TLR 30.9.2015 102,425
TRSANLZ91617 TLR 30.9.2015 101,557
TRSUMUR91615 TLR 30.9.2015 101,414
TRSBMKS91614 TLR 30.9.2015 101,916
TRSINAN91619 TLR 30.9.2015 101,014
TRSHZRF91615 TLR 30.9.2015 101,091
TRSGLMDK1616 TLR 30.9.2015 101,499
TRSBASRK1612 TLR 30.9.2015 101,685
TRSBOYPK1610 TLR 1.10.2015 101,709
TRSBDOYA1616 TLR 30.9.2015 100,679
TRSGZDFA1611 TLR 30.9.2015 100,078
TRSBISE11712 TLR 30.9.2015 105,742
TRSANLZ31712 TLR 30.9.2015 101,380
TRSBUFK31719 TLR 30.9.2015 100,292
TRSGLMD51716 TLR 30.9.2015 102,249
TRSVERA71713 TLR 8.10.2015 106,499
TRSFINA71716 TLR 30.9.2015 104,638
TRSDGOZ81719 TLR 30.9.2015 102,144
TRSKORT81714 TLR 30.9.2015 102,630
TRSKRSNE1713 TLR 30.9.2015 102,697
TRSLBTVK1711 TLR 1.10.2015 103,576
Özel Sektör Tahvili
TRSAKFH11710 TLR 30.9.2015 102,625
TRSAKFHA1719 TLR 30.9.2015 100,714
Kot Dışı Banka Bonosu
TRQAKBKK1510 TLR 30.9.2015 98,749
TRQTCZBK1512 TLR 30.9.2015 98,636
Banka Bonosu
TRQVKFBE1528 TLR 30.9.2015 99,760
TRQYKBKK1512 TLR 30.9.2015 99,038
TRQGRANK1523 TLR 30.9.2015 98,499
NOT:
Vergi Usul Kanunu’nun 279 uncu maddesi uyarınca ;
“Hisse senetleri ile fon portföyünün en az % 51'i Türkiye'de kurulmuş bulunan şirketlerin hisse senetlerinden oluşan yatırım fonu katılma belgeleri alış bedeliyle, bunlar dışında kalan her türlü menkul kıymet borsa rayici ile değerlenir. Borsa rayici yoksa veya borsa rayicinin muvazaalı bir şekilde oluştuğu anlaşılırsa değerlemeye esas bedel, menkul kıymetin alış bedeline vadesinde elde edilecek gelirin (kur farkları dahil) iktisap tarihinden değerleme gününe kadar geçen süreye isabet eden kısmının eklenmesi suretiyle hesaplanır. Ancak, borsa rayici bulunmayan, getirisi ihraç edenin kâr ve zararına bağlı olarak doğan ve değerleme günü itibariyle hesaplanması mümkün olmayan menkul kıymetler, alış bedeli ile değerlenir.”