2015 yılı 1. vergi sonu itibariyle tahvil ve bonoların borsa rayici

TARİH 28 Nisan 2015
KATEGORİ Mali Ajanda
OKUNMA SAYISI 88

TAHVİL VE BONOLARIN BORSA RAYİCİ:

Borsa İstanbul’da işlem gören tahvil ve bonoların 31 Mart 2015 tarihi itibariyle anılan borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatları aşağıda gösterilmiştir (Söz konusu bilgiler http://www.borsaistanbul.com internet adresinden alınmıştır):

MENKUL PARA VALÖR AĞ. ORT. KIYMET BİRİMİ TAKAS Kamu Menkul Kıymetleri Devlet Tahvili

TRT290415T14 TLR 31.3.2015 144,419
TRT130515T11 TLR 31.3.2015 101,422
TRT170615T16 TLR 31.3.2015 103,049
TRT150715T17 TLR 31.3.2015 97,495
TRT190815T12 TLR 31.3.2015 96,676
TRT071015T12 TLR 31.3.2015 103,643
TRT181115T18 TLR 31.3.2015 94,646
TRT161215T19 TLR 31.3.2015 94,038
TRT270116T18 TLR 31.3.2015 101,527
TRT240216T10 TLR 31.3.2015 102,535
TRT130416T11 TLR 31.3.2015 91,846
TRT040516T11 TLR 31.3.2015 139,065
TRT130716T18 TLR 31.3.2015 100,893
TRT280916T19 TLR 31.3.2015 101,207
TRT161116T19 TLR 31.3.2015 102,437
TRT040117T14 TLR 31.3.2015 100,443
TRT080317T18 TLR 31.3.2015 101,845
TRT190717T11 TLR 31.3.2015 100,938
TRT251017T18 TLR 31.3.2015 102,898
TRT240118T19 TLR 31.3.2015 100,232
TRT140218T10 TLR 31.3.2015 95,660
TRT200618T18 TLR 31.3.2015 102,112
TRT141118T19 TLR 31.3.2015 104,591
TRT200219T11 TLR 31.3.2015 117,391
TRT270319T13 TLR 31.3.2015 112,146
TRT100719T18 TLR 31.3.2015 102,604
TRT150120T16 TLR 31.3.2015 111,087
TRT050220T17 TLR 31.3.2015 97,401
TRT110320T18 TLR 31.3.2015 98,905
TRT010420T19 TLR 31.3.2015 161,030
TRT111120T18 TLR 31.3.2015 101,869
TRT060121T16 TLR 31.3.2015 147,196
TRT190521T17 TLR 31.3.2015 101,474
TRT210721T11 TLR 31.3.2015 141,196
TRT120122T17 TLR 31.3.2015 107,851
TRT230222T13 TLR 31.3.2015 133,882
TRT140922T17 TLR 31.3.2015 101,044
TRT261022T10 TLR 31.3.2015 123,813
TRT080323T10 TLR 31.3.2015 93,255
TRT030523T13 TLR 31.3.2015 107,339
TRT020823T11 TLR 31.3.2015 123,348
TRT270923T11 TLR 31.3.2015 107,094
TRT081123T10 TLR 31.3.2015 121,113
TRT200324T13 TLR 31.3.2015 118,171
TRT080524T17 TLR 31.3.2015 111,350
TRT240724T15 TLR 31.3.2015 105,902
TRT180924T11 TLR 31.3.2015 104,702
TRT120325T12 TLR 31.3.2015 98,710

Kira Sertifikaları

TRD190815T10 TLR 31.3.2015 101,367
TRD150217T18 TLR 31.3.2015 100,988

Özel Sektör Menkul Kıymetleri Kot Dışı Finansman Bonosu

TRFBOYP91515 TLR 1.4.2015 100,869
TRFCGDF31619 TLR 31.3.2015 100,877

Kot Dışı Özel Sektör Tahvili

TRSISFN41513 TLR 31.3.2015 102,204
TRSMMRT41510 TLR 31.3.2015 99,900
TRSRNSHA1514 TLR 31.3.2015 100,551
TRSAYNS51619 TLR 31.3.2015 102,397
TRSLBTV61614 TLR 31.3.2015 101,889
TRSMDPK61619 TLR 1.4.2015 100,589
TRSZORN81616 TLR 1.4.2015 102,292
TRSGLMDK1616 TLR 31.3.2015 101,589
TRSULFKK1618 TLR 31.3.2015 101,393
TRSBOYPK1610 TLR 1.4.2015 101,930
TRSNTHLA1618 TLR 31.3.2015 100,886
TRSBISE11712 TLR 31.3.2015 104,687
TRSNTHL21711 TLR 31.3.2015 100,803
TRSTUER31719 TLR 31.3.2015 100,743
TRSKRSNE1713 TLR 31.3.2015 102,406

Özel Sektör Tahvili

TRSAKBK41512 TLR 31.3.2015 100,563
TRSCRSIA1516 TLR 31.3.2015 101,332
TRSBOSA51615 TLR 31.3.2015 101,131
TRSAKFHA1719 TLR 31.3.2015 100,597

Kot Dışı Banka Bonosu

TRQAKYB41541 TLR 31.3.2015 99,250
TRQAKYB61572 TLR 1.4.2015 97,925

Banka Bonosu

TRQTISB41513 TLR 31.3.2015 99,666
TRQVKFB41520 TLR 31.3.2015 99,573
TRQDZBK91513 TLR 31.3.2015 95,610

NOT: Vergi Usul Kanunu’nun 279 uncu maddesi uyarınca; “Hisse senetleri ile fon portföyünün en az % 51'i Türkiye'de kurulmuş bulunan şirketlerin hisse senetlerinden oluşan yatırım fonu katılma belgeleri alış bedeliyle, bunlar dışında kalan her türlü menkul kıymet borsa rayici ile değerlenir. Borsa rayici yoksa veya borsa rayicinin muvazaalı bir şekilde oluştuğu anlaşılırsa değerlemeye esas bedel, menkul kıymetin alış bedeline vadesinde elde edilecek gelirin (kur farkları dahil) iktisap tarihinden değerleme gününe kadar geçen süreye isabet eden kısmının eklenmesi suretiyle hesaplanır. Ancak, borsa rayici bulunmayan, getirisi ihraç edenin kâr ve zararına bağlı olarak doğan ve değerleme günü itibariyle hesaplanması mümkün olmayan menkul kıymetler, alış bedeli ile değerlenir.”

SAYGILARIMIZLA.