2014 Yılına ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresi uzatıldı

TARİH 24 Nisan 2015
KATEGORİ Mali Ajanda
OKUNMA SAYISI 82

Kurumlar Vergisi Beyannamesinin verilme süresi 30 Nisan 2015 PERŞEMBE günü sonuna kadar uzatılmıştır.

SAYGILARIMIZLA.

2014 Hesap Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması.

Tarih 24/04/2015
Sayı VUK-76 / 2015-6
Kapsam
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı
VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/76
Konusu: 2014 Hesap Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması.
Tarihi: 24/04/2015
Sayısı: VUK-76 / 2015-6

1. Giriş:

Bakanlığımıza gelen yoğun talep nedeniyle, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak; 2014 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme süresinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması:

2014 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 30 Nisan 2015
Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Duyurulur.

Adnan ERTÜRK
Gelir İdaresi Başkanı