2014 sonu itibariyle esas alınacak tahvil ve hazine bonosu

TARİH 05 Ocak 2015
KATEGORİ Mali Ajanda
OKUNMA SAYISI 79

2014 yıl sonu (31.12.2014) itibariyle değerlemeye esas alınacak tahvil ve hazine bonosu borsa rayici.

TAHVİL VE HAZİNE BONOLARININ BORSA RAYİCİ:

Borsa İstanbul’da işlem gören tahvil ve hazine bonolarının 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle değerlemeye esas alınacak fiyatları aşağıda gösterilmiştir (Söz konusu bilgiler http://borsaistanbul.com internet adresinden alınmıştır):

MENKUL PARA VALÖR AĞ. ORT. KIYMET BİRİMİ TAKAS
Kamu Menkul Kıymetleri
Devlet Tahvili
TRT070115T13
TLR
31.12.2014
103,079
TRT110215T16
TLR
31.12.2014
147,846
TRT250315T19
TLR
31.12.2014
98,111
TRT290415T14
TLR
31.12.2014
141,711
TRT130515T11
TLR
31.12.2014
99,358
TRT170615T16
TLR
31.12.2014
100,947
TRT150715T17
TLR
31.12.2014
95,659
TRT190815T12
TLR
31.12.2014
94,869
TRT071015T12
TLR
31.12.2014
101,748
TRT181115T18
TLR
31.12.2014
93,136
TRT161215T19
TLR
31.12.2014
92,491
TRT270116T18
TLR
31.12.2014
104,433
TRT240216T10
TLR
31.12.2014
106,344
TRT040516T11
TLR
31.12.2014
136,898
TRT130716T18
TLR
31.12.2014
104,057
TRT161116T19
TLR
31.12.2014
101,584
TRT040117T14
TLR
31.12.2014
101,740
TRT080317T18
TLR
31.12.2014
105,293
TRT190717T11
TLR
31.12.2014
103,737
TRT251017T18
TLR
31.12.2014
102,044
TRT240118T19
TLR
31.12.2014
103,509
TRT140218T10
TLR
31.12.2014
98,159
TRT200618T18
TLR
31.12.2014
101,636
TRT141118T19
TLR
31.12.2014
104,105
TRT200219T11
TLR
31.12.2014
118,783
TRT270319T13
TLR
31.12.2014
112,057
TRT100719T18
TLR
31.12.2014
106,103
TRT150120T16
TLR
31.12.2014
115,270
TRT110320T18
TLR
31.12.2014
101,495
TRT010420T19
TLR
31.12.2014
160,731
TRT111120T18
TLR
31.12.2014
99,508
TRT060121T16
TLR
31.12.2014
150,235
TRT190521T17
TLR
31.12.2014
100,333
TRT210721T11
TLR
31.12.2014
144,361
TRT120122T17
TLR
31.12.2014
112,552
TRT230222T13
TLR
31.12.2014
137,562
TRT140922T17
TLR
31.12.2014
105,561
TRT261022T10
TLR
31.12.2014
124,387
TRT080323T10
TLR
31.12.2014
96,936
TRT030523T13
TLR
31.12.2014
109,195
TRT020823T11
TLR
31.12.2014
124,972
TRT270923T11
TLR
31.12.2014
107,739
TRT081123T10
TLR
31.12.2014
120,331
TRT200324T13
TLR
31.12.2014
118,966
TRT080524T17
TLR
31.12.2014
111,035
TRT240724T15
TLR
31.12.2014
111,349
TRT180924T11
TLR
31.12.2014
104,654
Kira Sertifikaları
TRD180215T17
TLR
31.12.2014
101,859
TRD190815T10
TLR
31.12.2014
104,048
TRD170216T17
TLR
31.12.2014
106,623
TRD280916T17
TLR
31.12.2014
105,520 Özel Sektör Menkul Kıymetleri
Kot Dışı Özel Sektör Kira Sertifikaları
TRDKTVK31513
TLR
31.12.2014
102,920
TRDABVK91516
TLR
31.12.2014
106,249
Özel Sektör Kira Sertifikaları
TRDTFVK21514
TLR
31.12.2014
103,494
Kot Dışı Finansman Bonosu
TRFYAKF11514
TLR
31.12.2014
99,607
TRFYAKF41511
TLR
31.12.2014
97,331
TRFYAKF51510
TLR
31.12.2014
96,436
TRFERIS61512
TLR
31.12.2014
95,249
TRFBOYP91515
TLR
31.12.2014
100,941
Kot Dışı Özel Sektör Tahvili
TRSNTHL11514
TLR
31.12.2014
100,350
TRSMDPK21514
TLR
31.12.2014
101,467
TRSCKKB21510
TLR
31.12.2014
101,307
TRSULFK41519
TLR
31.12.2014
103,775
TRSCLKM41513
TLR
31.12.2014
101,250
TRSLBTV41517
TLR
31.12.2014
102,568
TRSBFOK51512
TLR
31.12.2014
100,750
TRSERTT61510
TLR
31.12.2014
101,816
TRSZORN81517
TLR
31.12.2014
102,006
TRSAKFTE1513
TLR
31.12.2014
103,639
TRSMETYA1518
TLR
31.12.2014
101,042
TRSKORT31610
TLR
31.12.2014
100,563
TRSISFN41612
TLR
31.12.2014
103,505
TRSAKYP41612
TLR
31.12.2014
102,335
TRSKRSN51620
TLR
31.12.2014
102,575
TRSORFN61610
TLR
31.12.2014
100,700
TRSISGY71614
TLR
31.12.2014
102,759
TRSRNSH71616
TLR
31.12.2014
101,847
TRSSAYR81617
TLR
31.12.2014
102,506
TRSZORN81616
TLR
31.12.2014
102,850
TRSUMUR91615
TLR
31.12.2014
101,068
TRSCELKK1611
TLR
31.12.2014
102,259
TRSBOYPK1610
TLR
31.12.2014
101,092
TRSNTHLA1618
TLR
31.12.2014
100,865
TRSBDOYA1616
TLR
31.12.2014
100,945
TRSAYENA1617
TLR
31.12.2014
100,508
TRSGZDFA1611
TLR
31.12.2014
100,063
TRSKRSNE1713
TLR
31.12.2014
103,493
TRSLBTVK1711
TLR
31.12.2014
102,825
TRSYDATA1711
TLR
31.12.2014
100,873
Özel Sektör Tahvili
TRSTISB11520
TLR
31.12.2014
99,804
TRSTISB11538
TLR
31.12.2014
99,804
TRSYKBKK1510
TLR
31.12.2014
101,778
TRSYKBKA1512
TLR
31.12.2014
100,935
Kot Dışı Banka Bonosu
TRQAKYB11536
TLR
31.12.2014
99,818
TRQAKBK21518
TLR
31.12.2014
99,094
TRQTCZB21521
TLR
31.12.2014
98,952
TRQAKBK21534
TLR
31.12.2014
98,647
TRQAKYB21543
TLR
31.12.2014
98,340
TRQAKBK31525
TLR
31.12.2014
98,140
TRQAKYB31518
TLR
31.12.2014
97,531
Banka Bonosu
TRQTISB11516
TLR
31.12.2014
99,807
TRQSKBK21510
TLR
31.12.2014
98,940
TRQTISB31514
TLR
31.12.2014
97,971
TRQTEBK51518
TLR
31.12.2014
96,654
TRQTHAL61510
TLR
31.12.2014
96,157
NOT:
Vergi Usul Kanunu’nun 279 uncu maddesi uyarınca ;
“Hisse senetleri ile fon portföyünün en az % 51'i Türkiye'de kurulmuş bulunan şirketlerin hisse senetlerinden oluşan yatırım fonu katılma belgeleri alış bedeliyle, bunlar dışında kalan her türlü menkul kıymet borsa rayici ile değerlenir. Borsa rayici yoksa veya borsa rayicinin muvazaalı bir şekilde oluştuğu anlaşılırsa değerlemeye esas bedel, menkul kıymetin alış bedeline vadesinde elde edilecek gelirin (kur farkları dahil) iktisap tarihinden değerleme gününe kadar geçen süreye isabet eden kısmının eklenmesi suretiyle hesaplanır. Ancak, borsa rayici bulunmayan, getirisi ihraç edenin kâr ve zararına bağlı olarak doğan ve değerleme günü itibariyle hesaplanması mümkün olmayan menkul kıymetler, alış bedeli ile değerlenir.”
SAYGILARIMIZLA.