2013 yılına ilişkin gelir vergisi beyannamelerinin verilme süresi uzatıldı

TARİH 25 Mart 2014
KATEGORİ Mali Ajanda
OKUNMA SAYISI 82

2013 YILINA İLİŞKİN GELİR VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRESİ UZATILDI:

Gelir İdaresi Başkanlığı’nca yayımlanan 25 Mart 2014 tarihli Gelir Vergisi Sirküleri / 96’da;
25 Mart 2014 günü akşamına kadar verilmesi gereken 2013 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süresinin 28 Mart 2014 Cuma günü mesai saati bitimine kadar uzatıldığı açıklanmıştır.
Konuyla ilgili Gelir İdaresi Başkanlığı sirküleri aşağıdadır.
SAYGILARIMIZLA.

Tarih: 25/03/2014

Sayı: GVK-96/2014-3/Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi
Kapsam
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı
Gelir Vergisi Sirküleri/96
Konusu : Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması
Tarihi : 25 /3/2014
Sayısı : GVK-96/2014-3/Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi
İlgili Olduğu Maddeler : Gelir Vergisi Kanunu Madde 92 ve Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 28
1.Giriş
25 Mart 2014 günü akşamına kadar verilmesi gereken Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılması bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.
2. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması
Yoğun iş yükü ile ilgili olarak Bakanlığımıza iletilen sorunlar nedeniyle, Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak,
25 Mart 2014 günü akşamına kadar verilmesi gereken 2013 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 28 Mart 2014 Cuma günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır.
Elektronik ortamda beyanname veren mükelleflerin, beyannamelerini gün bitimine kadar gönderebilmeleri mümkündür.
Beyanname verme süresinin uzatılması ödeme süresini etkilememektedir. Bu nedenle, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde ödeyecekleri tabiidir.
Duyurulur.

Mehmet ŞİMŞEK
Maliye Bakanı