2011'DE YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLER BELLİ OLDU

TARİH 25 Şubat 2011
KATEGORİ Yerel Haberler
OKUNMA SAYISI 69
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı çiftçilere, 2011’de uygulanacak tarımsal destekler belli oldu. Çevreye duyarlı tarımsal üretimi yaygınlaştırmak, verimi ve kaliteyi yükseltmek, uygulanan politikaların etkinliğini sağlamak, sektörün öncelikli problemlerinin çözümüne katkıda bulunmak, sürdürülebilirliği sağlamak ve tarımsal kayıtların güncel tutulması amacıyla ÇKS'ye dahil olan çiftçilere, 2011’de mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi yapılacağı belirtildi.
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nca belirlenecek büyüklükte ve ÇKS'ye kayıtlı her bir tarım arazisinin gübre destekleme ödemesinden yararlanabilmesi için Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nca yetkilendirilmiş laboratuvarlarda toprak analizi yaptırılması zorunlu olacağı belirten yetkililer, “Belirlenecek büyüklüğün altındaki tarım arazileri için toprak analizi şartı aranmayacak. 2011 yılı ÇKS'ye dahil olan çiftçilere dekar başına 2.5 TL toprak analizi desteği verilecek. Peyzaj ve süt bitkileri, özel çayır, mera ve orman emvali alanlarına dekar başına 2,5 TL mazot, 3,5 TL gübre desteği verilecek. Hububat, yem bitkileri, baklagiller, yumru bitkiler, sebze ve meyve alanlarına dekar başına 3,75 TL mazot, 4,75 TL gübre desteği verilecek. Yağlı tohumlu bitkiler ve endüstri bitkileri alanlarından mazot ve gübre destek tutarı dekar başına 6 TL olacak. Türkiye genelindeki 30 tarım havzasında, 2011 yılı üretim sezonunda üretilen ve satışı yapılan ürünlere fark ödemesi yapılacak” diye konuştu.
SIĞIRDA HAYVAN BAŞINA 225 TL
Anaç sığırda da havyan başına belirli bir desteklemenin yapılacağını ifade eden yetkililer, “Hayvan Kayıt Sistemine (Türkvet) ve Soykütüğü-Önsoykütüğü Sistemi (e-Islah) veri tabanına kayıtlı, kültür ırkı veya kültür ırkı melezi en az 5 baş anaç sığıra sahip, ulusal düzeyde üst örgütlenmesini tamamlamış bir hayvancılık örgütüne üye olan yetiştiriciler ile Türkvet'e kayıtlı dişi mandaya sahip olan yetiştiricilere, anaç sığır için soykütüğüne kayıtlı olanlara farklı olmak üzere hayvan başına destek ödemesi yapılacak. Anaç sığırda hayvan başına 225 TL, anaç mandaya 300 TL, sığır soykütüğü ilave 50 TL olacak. Anaç sığır başına ödeme birim miktarları, 200 başa kadar tam olarak, 200 baş ile 500 baş arası için yüzde 50'si, 500 baş ve üzeri için ise yüzde 25'ine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanacak. E-Islah veri tabanına kayıtlı anadan suni tohumlama sonucu doğan tüm buzağılar için dişilerine Brucellosis S-19 aşısı yaptırmak şartıyla yetiştiricilere, yerli ırk veya yerli ırk melezi sığırlarından etçi ırklara ait sperma ile yapılacak çevirme melezlemesi sonucu doğanlara farklı olmak üzere destek ödemesi yapacak. Buna göre suni tohumlamadan doğan buzağı için her bir baş için 75 TL, suni tohumlamadan doğan çevirme melezi 150 TL olarak uygulanacak” diye konuştu.
ORGANİK TARIM UYGULAMALARINA DESTEK
Bitkisel üretimde ÇKS'ye dahil olan ve icmallerin alındığı tarih itibarıyla en az bir yıl süre ile Organik Tarım Bilgi Sistemine kayıtlı olarak organik tarım yapan çiftçilere destekleme ödemesi yapılacağını anımsatan yetkililer, şöyle konuştu:
“Büyük ve küçükbaş hayvan, arı ve su ürünleri yetiştiriciliğinde organik tarım yapan çiftçilere, hayvancılık desteklemelerine ilave olarak belirlenen organik tarım destekleme ödenecek. İyi tarım uygulamaları yapan çiftçilere, Çiftçi Kayıt Sistemi’nde oluşturulacak icmaller üzerinden destekleme ödemesi yapılacak. Organik tarım yapanlara dekar başına 25 TL, iyi tarım uygulamaları çerçevesinde meyve sebze üretenlere 20 TL, örtü altı üretim yapanlar 80 TL destek verilecek. Türkiye'nin tarımsal yayım ve danışmanlık sisteminin çoğulcu, etkin ve verimli bir yapıya kavuşmasını sağlamak amacıyla, tarımsal danışmanlık sistemine dahil olan her işletme için destekleme ödemesi yapılacak. Destekleme ödemesi kapsamına alınan her tarımsal işletme için yıllık 500 TL ödeme yapılacak.”