2011 YILI SODES BASIN TOPLANTISI DÜZENLENDİ

TARİH 13 Nisan 2011
KATEGORİ Yerel Haberler
OKUNMA SAYISI 52
Vali Yardımcısı Aydın Börü ve Proje Uzmanı Mahmut Çoşkun'un katıldığı basın toplantısında Vali Ramazan Sodan sürece ilişkin bilgiler verdi. Makamında gerçekleşen basın toplantısında, SODES projelerinin 2008-2012 yılları arasında bölgesel kalkınma projelerinin büyük ölçüde tamamlanması amacıyla hazırlanan GAP Eylem Planının Sosyal Gelişmenin Sağlanması bileşeni altında oluşturulduğu ve 2008 yılında GAP illerinde uygulamaya konulduğunu ifade etti.
Vali Ramazan Sodan, "DPT 2011 SODES projelerine 200 milyon TL kaynak aktararak il sayısını 27'ye çıkarmıştır. 2011 yılı kapsamında hazırlanacak SODES projeleri için başvuru ve değerlendirme süreçlerine yönelik tarihler belirlenmiştir. Bu kapsamda proje sahipleri başvurularını SODES Bilgi Sistemi (SODES-BİS) aracılığıyla sisteme yükleyip ve yazılı olarak destekleyici belgelerle birlikte 1 Mayıs 2011 tarihi mesai bitimine kadar Valilik SODES Proje Ofisi'ne teslim etmeleri gerekmektedir. 2011 SODES
projelerine kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversite ve sivil toplum kuruluşları proje başvurusunda bulunabilecektir. Kurumlar ilin ihtiyacını göz önünde bulundurarak projelerinde yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumsal dayanışma ve bütünleşmeyi güçlendirmek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak
amacıyla, istihdam, sosyal içerme ve kültür, sanat ve spor alanlarındaki projeler hazırlamaları beklenmektedir. STK'lar en fazla iki proje ile başvuruda bulunabilecek ve en fazla bir projeleri geçecektir. İstihdam projelerinde istihdam garantisi veren projelere öncelik verilecektir" dedi.
Vali Ramazan Sodan, geçmiş yıllarda ki projelere de değinerek şunları söyledi: "Bugüne kadar 2008, 2009, 2010 yılı projelerinde ilimize 20 milyon TL kaynak kullandırılmıştır. Adıyaman ili GAP bölgesinde DPT'ye en fazla proje gönderen ve projeleri en fazla kabul edilen il olmuştur. SODES'in iki yıl içerisindeki uygulamaları dikkate alındığında, SODES projelerinden en fazla yararlanan kesimlerin ilk ve ortaöğretime kayıtlı öğrenciler ile çocuklar, gençler, kentlerin kenar mahallelerinde yaşayanlar,
kadınlar, işsizler ve yoksullar olduğu görülmektedir. SODES projeleri uzun ve orta vadede semerelerini verecektir. 2010 yılında uygulanan projeler kapsamında 850 çocuk ve gencimiz, kültürel ve sportif eğitimlerden yararlanmış, sanat ve sporun bütünleştirici rolü ekseninde kendilerini ifade etme ve geliştirme olanağı bulmuşlarıdır. Projelerde yer alan eğitim faaliyetleri tamamlandığında bin 300 yurttaşımıza daha ulaşılacak ve projeler sonunda 2 bin 150 çocuk ve gencimize ulaşılacaktır. Sinema, tiyatro,
festival, gezi vb. kültürel etkinlikler yoluyla Aralık ayından itibaren 44 bin 500 yurttaşımıza ulaşılmıştır. Projeler tamamlandığında bu sayının 60 bini aşması beklenmektedir. 2009 yılında SODES kapsamında finanse edilen Adıyaman iline ait 129 projenin 45'i Sosyal İçerme alanında uygulamaya geçirilmiştir. Bu projeler kapsamında 926 yurttaşımız sosyal ya da mesleki eğitim programlarına katılmıştır. Projeler tamamlandığında 2 bin 845 yurttaşımız daha bu faaliyetlerden yararlanacak ve toplam yararlanıcı sayısı
3 bin 771 olacaktır. SODES eğitim altyapısına önem vererek ilimizde 35 okula kütüphane kurmuştur.170 binin üzerinde kitap alarak kütüphaneleri zenginleştirmiştir."