2-B ile İstanbul'a 990 hektar orman

TARİH 11 Mart 2012
KATEGORİ Yerel Haberler
OKUNMA SAYISI 92

İstanbul'da 2-B çalışmaları önemli bir maddi kazancın yanı sıra milyonlarca metrekare orman kazandıracak.

Orman vasfını kaybetmiş arazilerin satışına ilişkin hazırlanan 2-B yasa tasarısı önümüzdeki günlerde Meclis'te görüşülecek. 2-B olarak bilinen bu yerlerin satışı kadastro işlemleri tamamlanan 36 ilden başlayacak

Milli Emlak Genel Müdürlüğü mühendis ve uzmanlarının çalışmalarıyla Antalya, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere 36 ilde binlerce hektar eylemli orman arazisi tespit edildi. İstanbul'da 990 hektar eylemli orman arazisi bulunuyor. İstanbul'da 19, Antalya'da 14 ve Ankara'da 4 olmak üzere toplam 37 ilçede yapılan çalışmada tespit edilen eylemli orman arazisi en fazla 335 hektar ile Şile'de bulunuyor. Şile'yi sırasıyla 158 hektar ile Beykoz, 147 hektar Çatalca ve 131 hektar ile Silivri takip ediyor. 19 ilçede yapılan tespitte Başakşehir, Üsküdar, Sultanbeyli ve Kağıthane'de eylemli orman arazisi tespit edilemezken 5 bin 976 metrekare ile Sancaktepe en az eylemli arazisi bulunan ilçe konumunda. Eylemli orman daha önceden 2-B'ye çıkmış yani orman vasfını kaybetmiş yerlerin kulanım yetersizliğinden dolayı ormanlaşma sürecine girmiş yerler.

Eylemli orman olduğu tespit edilen 2-B arazileri Çevre ve Orman Bakanlığı'nın talebi üzerine Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından tekrar ağaçlandırılarak orman yapılmak üzere Bakanlığa tahsis edilecek. 2-B vasfını kaybederek eylemli orman olarak tespit edilen araziler vatandaşa ait ise karşılıklı anlaşılarak araziler kamulaştırılacak.Tasarıya göre belediye mücavir alan sınırları içinde yapılaşma bulunan yerler, bina ve bahçe gibi kullanım alanlarıyla birlikte metrekare sınırlaması olmaksızın hak sahiplerine doğrudan satılabilecek.

Tarım arazileri dışında kalan, üzerinde yapılaşma bulunan ve Maliye Bakanlığı'nca uygun görülen taşınmazlar, TOKİ, büyükşehir ve ilçe belediyelerine kentsel dönüşüm projeleri gerçekleştirmek üzere devredilebilecek. Özellikle çarpık kentleşmenin olduğu 2-B alanlarında uygulanması amaçlanan çalışma kapsamında devir, Emlak Vergisi metrekare birim değerleri üzerinden gerçekleştirilecek. Bu tip devirlerde hak sahiplerine yeni inşa edilecek konutlarda daire verilecek. Devlet tarafından gerçek ve tüzel kişilere dağıtılan, iskânen verilen, özelleştirilen ya da hisseleri devredilen taşınmazların tapu kayıtları, geçerli kabul edilecek. 2-B'lerin satışını Maliye Bakanlığı koordine edecek. 2-B'leri satın almak isteyen hak sahipleri 3-6 ay içinde başvuruda bulunacak.