Tofaş Fabrika üretim kapasitesini artırmak için yeni yatırımlar yapacak.

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası (TOASO) tarafından KAP'a yapılan açıklamada yıllık üretim kapasitesi artışı hakkında bilgi verildi.

Şirketten gelen açıklama şöyle;

Yeni otomobil projemiz Egea model ailesine artan talebi karşılamak maksadıyla, mevcut üretim tesisimizde ikinci bir gövde hattı yatırımının yapılması ve boya biriminde yeni teknolojilerin uygulamaya alınması projeleri Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış olup, bu çerçevede "yıllık üretim kapasitesi" toplam 400 bin adetten 450 bin adete çıkartılacaktır. 

Bu kapsamda, fabrikamızdaki üretim kapasitesini belirleyen boya birimimizde otomotiv endüstrisinde ilk olacak yeni bir teknoloji kullanımına ve verimlilik arttırılmasına yönelik fizibilite çalışmaları Şirketimizce yürütülmüştür. 

50 Milyon Euro tutarındaki yatırımla gerçekleştirilmesi planlanan ikinci gövde hattı projesi de tamamlandığında, Egea model ailesinin üretim kapasitesinin yıllık 250.000 adede ulaşması öngörülmektedir. 

Bu açıklamaya konu 03.06.2016 tarihli Yönetim Kurulu kararına ilişkin olarak, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 07.09.2009 tarih ve 2009/12 sayılı kararı ile verdiği yetkiye istinaden, Genel Müdürlük (CEO) tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında, yukarıda bahsedilen içsel bilginin açıklanmasının, boya birimimizde kullanılacak yeni teknolojinin istenen verim ile uygulanabilirliğinin, yürütülecek fizibilite çalışmaları neticesinde netleştirilmesi aşamasına kadar ertelenmesi kararı verilmiştir. Şirketimizce yürütülen fizibilite çalışmaları sonrasında, boya birimimizdeki yeni teknolojinin istenilen verim ve koşullarda çalışabileceği tespit edilmiş olup, erteleme gerekçelerinin ortadan kalkmasıyla işbu açıklama yapılmaktadır.

Bu kapsamda yapılacak yeni yatırımların 2017 yılının ilk çeyreğinde devreye alınması ile hedeflenen kapasite artışına ulaşılması öngörülmektedir.