T.İş Bankası açıklaması;Bankamızca, yurt dışı havale akımlarına dayalı 158,8 milyon ABD Doları tutarında bir seküritizasyon işlemi ile ilgili çalışmalar tamamlanmış olup, Avrupa Yatırım Bankası'ndan sağlanan söz konusu kaynak hesaplarımıza geçmiştir. Kaynağın 47,6 milyon ABD Doları tutarındaki bölümü 10 yıl, 111,2 milyon ABD Doları tutarındaki bölümü ise 13 yıl nihai vadelidir.