THY: 2017 Yılında Yaklaşık 10,1 Milyar USD Gelir Elde Edilmesi Hedeflenmektedir- KAP

Türk Hava Yolları A.O.'nin Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan açıklaması aşağıda bulunuyor:

Ortaklığımız Yönetim Kurulunca kabul edilen 2017 yılı bütçesi çerçevesinde Ortaklığımız 2017 yılı hedef ve beklentileri aşağıdaki gibidir:

 Trafik Gelişimi

° 2017 yılında iç hatlarda 32 milyon; dış hatlarda 37 milyon olmak üzere toplam 69 milyon yolcu taşınması hedeflenmektedir.
° Amerika ve Avrupa'da herhangi bir değişiklik olmaksızın, Türkiye'de %12, Afrika'da %7, Uzak Doğu'da %2 ve Orta Doğu'da %8 kapasite artışı gerçekleştirerek toplamda %3 artışla 177 Milyar AKK'ya ulaşılması planlanırken yolcu doluluk oranının %76-77 aralığında olması beklenmektedir.
° 2017 yılında %7 artış ile 920 bin ton kargo taşınması hedeflenmektedir.

 Finansal Gelişim

° 2017 yılında toplam akaryakıt tüketiminde %3 artış öngörülmektedir.
° 2017 yılı hedge dahil ortalama jet yakıtı maliyetinin ton başına 584 USD olacağı varsayılmaktadır.
° Yaklaşık 10,1 Milyar USD gelir elde edilmesi hedeflenmektedir.
° Birim giderlerde %3-%5 arasında düşüş hedeflenmektedir.
° %17-%19 arasında EBITDAR marjı hedeflenmektedir.