GSD Holding, Tekstilbank'ın satışıyla ilgili izin sürecinin devam ettiğini bildirdi.

GSD Holding, ICBC tarafından Çin'deki resmi merciler ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) nezdinde yürütülen izin sürecinin devam ettiğini açıkladı.

KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

''Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği (II-15.1)'nin 23. Maddesi'nin 7. Fıkrası uyarınca yapılan periyodik güncelleme açıklamasıdır. "Şirketimiz'in Tekstil Bankası A.Ş.'nde sahip olduğu %75,50'lik payının, Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC)'e satılması işlemine ilişkin olarak, ICBC tarafından Çin'deki resmi merciler ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) nezdinde yürütülen izin süreci devam etmektedir. "