Sanayi Bakanlığı'nın hazırladığı Üretim Reform Paketi ile yabancı yatırımcı için Türkiye cazibe merkezi olacak.

Türkiye, AR-GE'ye dayalı büyüme hedefleri doğrultusunda yasalaşan Ar-Ge Reform Paketi'nin ardından, Üretim Reform Paketi ile yatırımcı için cazibe merkezi olmayı hedefliyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, paket kapsamında özel organize sanayi bölgelerinin kurulmasını amaçlıyor. AR-GE ve teknoloji faaliyetlerine odaklanacak bu tesisler de yatırımcı için her türlü kolaylık sağlanacak. Asgari ücretin iki katına yakın bir ücret desteği verecek olan Bakanlık, Teknopark ve Ar-Ge merkezlerinde kullanılacak teçhizatın yurt dışından getirilmesi halinde, bunların gümrük ve ithalat vergilerini ödeyecek. Söz konusu paketle de sanayicinin önündeki engelleri kaldırılırken destekler artacak.

Halihazırda yatırım yapmak isteyen sanayiciler, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu, teşvik araştırması gibi birçok prosedürle karşı karşıya kalıyor. Ancak paket yasalaşınca tüm bu bürokratik işlemleri bakanlık yapacak.

HAZIR SANAYİ PARSELİ

Yurt içi ve yurt dışından gelecek yatırımcılar sanayi parseli bulmakta zorlanmayacaklar ve yine devlet onlara hazır sanayi parseli üretecek. Organize sanayi bölgeleri ve sanayi siteleri, çalışma alanlarına göre kategorize edilirken, özel sektör tarafından "özel endüstri bölgesi" kurulmasının da önü açılacak. buna göre bakanlık parsel birim fiyatlarına üst limit getirecek ve , böylece bu alanlardan haksız kazanç elde edilmesini engellenecek. Paket kapsamında organize sanayi bölgeleri ve sanayi sitelerinde yer alan parsel veya dükkanlardan, emlak vergisi alınmamasını öngörülüyor.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye'de şehir merkezine yakın birçok noktada organize sanayi bölgeleri ve sanayi siteleri bulunduğunu ifade ederek, paket kapsamında yapılacak düzenlemeyle buraların makul uzaklıklarda şehrin dışına taşınacağını kaydetti. Yeteri kadar büyüklükte dükkanlardan oluşan yeni siteler kurmayı hedeflediklerini belirten Özlü, şu anda organize sanayi bölgeleri ve sanayi sitelerinin varolduğu kıymetli arazileri de yerel yönetimlerin değerlendirmesini istediklerini söyledi.

Asgari ücretin 2 katı destek

Yasalaşan paketin, Türkiye'de Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin desteklenmesinde yeni bir dönemi başlatacağına işaret eden Özlü, "Asgari ücretin iki katına yakın bir ücret desteği veriyoruz. Ar-Ge merkezinde çalışanlara, doktora yapma imkanı getirdik. Teknopark ve Ar-Ge merkezlerinde kullanılacak teçhizatın yurt dışından getirilmesi halinde, bunların gümrük ve ithalat vergilerini biz ödüyoruz." diye konuştu. Özlü, Üretim Reform Paketi hakkında da bilgi verdi.