TEB’in aktif büyüklüğü 63 milyar TL’ye, kredi yoluyla ekonomiye desteği 45,4 milyar TL’ye ulaştı.

TEB’in 31 Aralık 2014 tarihli mali tabloları 5 Şubat 2015  tarihinde Borsa İstanbul’da yayınlandı.

TEB, 2014 yılı faaliyetleri sonucunda 795 milyon TL vergi öncesi  kâr elde etti, net kâr ise 622,6 milyon TL olarak gerçekleşti. Net  kârda sağlanan artış geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında  %16’dır. 2014 yılında net bankacılık geliri ise %15 oranında artarak  3,300 milyon TL oldu. 2014 yılında artan ve verimlilikte sağlanan  gelişmeye bağlı olarak TEB’in özkaynak ve aktif kârlılığı arttı.
 
TEB’in aktif toplamı yılın başından itibaren % 18 oranında artarak 63 milyar TL’ye ulaştı. Aynı dönemde toplam mevduat ise %15 oranında arttı ve sektör ortalamasının üzerinde olan bu artış oranıyla TEB’in toplam mevduatı 39,4 milyar TL’ye ulaştı. Özkaynakları %12 oranında artarak 5,9 milyar TL’ye ulaşan TEB’in sermaye yeterlilik rasyosu ise % 13,96 olarak gerçekleşti.
 
TEB’in ekonomiye ve müşterilerine sağladığı desteğin en önemli göstergesi olan kredileri, 2014 yılında % 19 oranında artarak toplam aktiflerin %72’sine ulaştı. Toplam 45,4 milyar TL’lik kredilerin içinde, KOBİ kredilerinin payı ise %46 oldu. Aktiflerinin kalitesini her zaman ön planda tutan TEB’in takipteki kredi oranı % 2,43 olarak gerçekleşti.
 
Hizmetlerinin yaygınlığını düzenli olarak artıran TEB, 2014 yılı sonu itibariyle 551 şubeye ulaştı. Internet şubesi kullanan müşteri sayısı 550 bini geçti, CEPTETEB Mobil Bankacılık uygulamasını kullanan müşteri sayısı ise 227 bini aştı. 2014 yılı sonu itibari ile TEB, 5 milyonu aşkın müşterisine, 72 ildeki toplam 551 şubesi, 10 bin çalışanı, 1,600’ü aşkın ATM’si, 115 bini aşkın POS ağı ve zengin alternatif dağıtım kanalları ile ürün, hizmet ve çözümler sunuyor.