Tarım arazilerinin miras yoluyla bölünmesini önlemek için 367 bin 264 mirasçıya intikal işlemlerini tamamlamaları için tebligat gönderildi.
 
Yatırım yeri tarafından derlenen habere göre, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarım arazilerinin miras yoluyla bölünmesinin önüne geçmek amacıyla 73 bin 533 murisin (miras bırakan) 367 bin 264 mirasçısına 3 ay içinde tarım arazi mülkiyetlerinde intikal işlemlerini tamamlamaları için tebligat gönderdi.
 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, tarım arazilerinin parçalanmasının önüne geçmek için birtakım tedbirlerin alınmasına yönelik talimat verdi.
 
Tarım arazilerinin miras yolu ile bölünmesinin önlenmesi amacıyla 2014'te Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nda yapılan değişiklikle mirasa konu tarımsal arazilerde mülkiyet devrinin esas olduğu ve mirasçılar arasında anlaşma sağlanması halinde mülkiyet devri işlemlerinin mirasın açılmasından itibaren bir yıl içinde tamamlanması maddesi hükme bağlanmış, bu süre içinde tamamlanmaması halinde Bakanlık tarafından mirasçılara Kanun hükümlerinin uygulanması için 3 ay ek sürelerinin olduğu konusunda mirasçılara bulunulması gerekliliği getirilmişti.
 
Bu kapsamda Bakan Çelik'in de talimatıyla 15 Mayıs 2014'ten sonra ölen ve kanun gereğince 1 yıllık süre içinde intikal işlemlerini başlattığı tespit edilen 73 bin 533 murisin 367 bin 264 mirasçısına 3 ay içinde intikal işlemlerini tamamlamaları gerektiği konusunda tebligat gönderildi.
 
Gönderilen tebligat ile mirasa konu tarım arazilerinin mirasçılar tarafından bir mirasçıya veya yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerini karşılaması durumunda birden fazla mirasçıya devrini, noter senedi ile kuracakları aile malları ortaklığına veya kazanç paylı aile malları ortaklığına devrini, mirasçıların tamamının miras payı oranında hissedarı oldukları Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kuracakları limited şirkete devrini veya söz konusu tarım arazilerinin tamamının mülkiyetini aynı anda üçüncü kişilere devrini gerçekleştirmeleri gerekiyor.
 
Mirasçılara verilen 3 aylık ek süre sonunda da mülkiyet devrinin tamamlanmaması halinde Bakanlık, ilgili Sulh Hukuk Mahkemesi nezdinde arazilerin istemde bulunan ehil mirasçıya, ehil mirasçı olmaması durumunda en fazla teklifi veren istekli mirasçıya devrine, aksi halde üçüncü kişilere satılması için resen dava açabilme yetkisine sahip.
 
Yaklaşık 5 milyon hektar alanda arazi toplulaştırması tamamlandı
 
Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce tarım arazilerinin korunması için yürüttüğü uygulamalar çerçevesinde 1 Ocak 2015 itibarıyla 59 ilde 261 ilçede 4 bin 271 uygulama alanında çalışmalar yürütülüyor.
 
Türkiye'de 2010–2015 döneminde DSİ tarafından sulamaya açılacak alanlar başta olmak üzere Türkiye genelinde 4 milyon 982 bin 785 hektar alanda arazi toplulaştırma çalışması yapıldı. Bu sene için ise 2 milyon hektar alanda arazi toplulaştırma yapılması amacı ile çalışmalar devam ediyor.
 
GAP Bölgesine bakıldığında Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Batman, Mardin ve Adıyaman'da 2014 sonu itibarıyla 2 milyon 430 bin hektar alanda toplulaştırma çalışmaları tamamlandı. Bununla birlikte Harran Ovasında 41 bin hektar alan başta olmak üzere GAP bölgesinde yüksek taban suyu ve çoraklaşma problemi olan 20 bin hektar alanda drenaj çalışmalarına başlandı, 21 bin hektar alanda ise proje çalışmalarına devam ediliyor.
 
Arazi dağıtım çalışmalarında da 2014 yılı sonuna kadar 180 köyde 14 bin 159 çiftçiye toplam 93 bin 519 hektar arazi dağıtıldı. Halen 39 köyde toplam 3 bin 392 hektar arazinin dağıtım çalışmalarına devam ediliyor.
 
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar, Akçakale, Suruç ve Birecik ilçeleri ve bu ilçelere bağlı 31 köy olmak üzere 71 bin 742 dekar alan mayınlı alan olarak tespit edildi.
 
Muhtelif illerde olmak üzere, 2010 yılından 2016 yılı Şubat ayı sonuna kadar, toplam 4 milyon 513 bin 870 hektar alanın toprak etüt ve haritalama çalışmaları tamamlandı.