SPK'nın kaydileştirilen sermaye piyasası araçlarında kayıtların tutulmasına ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) "Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usül ve Esasları Hakkında Tebliğ"i Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

SPK'nın "Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usül ve Esasları Hakkında Tebliğ"i, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Sermaye piyasası işlemlerinin güvenli, hızlı ve etkin bir şekilde yürütülebilmesi için sermaye piyasası araçları ve bunlara ilişkin hakların Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından kayden izlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanan söz konusu tebliğ, kaydi sermaye piyasası araçları ve bunlara ilişkin hakların kaydı ile kayden izleme işlemlerini kapsıyor.

MKK nezdinde tutulacak hesaplar, sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesi, teslim ve imhası, DİBS dışındaki sermaye piyasası araçları üzerinde gerçekleştirilecek işlemler ile DİBS işlemleri bölümlerinin yer aldığı tebliğin hükümleri, SPK tarafından yürütülecek.