SPK'nın önemli nitelikteki işlemleri ve ayrılma hakkı usul ve esaslarını düzenlediği tebliği yayınlandı.
 
SPK yayınladığı yeni tebliğle önemli nitelikteki işlemlerin niteliğini yeniden belirlerken ayrılma hakkı kullanımı ve ayrılma hakkı kullanım fyatlarının hesaplanma yöntemlerine de açıklık getirdi.
 
Sermaye Piyasası Kurulunun konu ile ilgili Tebliği bugünkü Resmi Gazetede yayımlandı.
 
SPK'dan yapılan açıklamada Tebliğ'le birlikte halka açık ortaklıkların önemli nitelikteki işlemler, önemlilik ölçüsü de dahil olmak üzere bu nitelikteki işlemlerde bulunulabilmesi veya kararların alınabilmesi, önemli nitelikteki işlemlere ilişkin ayrılma hakkının kullanımı, ayrılma hakkının doğmadığı haller, payları borsada işlem görmeyen ortaklıklarda ayrılma hakkı kullanım fiyatının belirlenmesi ve önemli nitelikteki işlemlere ilişkin zorunlu pay alım teklifi yapılması ile ilgili usul ve esasların düzenlendiği bildirildi.
 
Önemli nitelikteki işlem değerlendirmesi için genel ilke belirlenerek Tebliğ'le düzenlendiği ifade edilen açıklamada,  "Sermaye Piyasası Kanunu'nda önemli nitelikteki işlem olarak sayılan mal varlığının devredilmesi veya üzerinde bir ayni hak tesis edilmesi ya da kiralanması işlemlerinin önemli nitelikteki işlem olarak kabul edilmesi için gereken önemlilik kriterleri belirlenmiştir. Halka açık ortaklıkların ilişkili taraflarından önemli ölçüde mal varlığı edinimi işlemleri önemli nitelikte işlem olarak değerlendirilmiştir" denildi.
 
Fiili ana faaliyet konusunun değişmesi işleminin önemli nitelikteki işlem olarak sayılması için yapılacak esas sözleşme değişikliği, halka açık ortakların fiili ana faaliyet konusunu yan faaliyet haline getirmesi veya ana faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet üretiminin işleyiş sürecini önemli ölçüde değiştirmesi koşuluna bağlandığı belirtilen açıklamada, Sermaye Piyasası Kanunu'nda yer alan önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul toplantı ve karar nisaplarının belirlendiği, ayrıca hangi önemli nitelikteki işlemlerin kişisel olmayan nitelikte işlemler olduğu düzenlenerek, kimlerin genel kurulda oy kullanamayacaklarının hükme bağlandığı kaydedildi.
 
Borsa kotundan çıkmaya ilişkin esasların yeniden belirlendiği belirtilen açıklamada, şunlar ifade edildi:
 
"Ayrılma hakkı kullanımı nedeniyle katlanılacak toplam maliyetin önceden belirlenen bir tutarı aşması veya niteliği önceden belirlenen bazı ortakların ayrılma hakkını kullanması durumlarında, önemli nitelikteki işlemlerden vazgeçilebileceğine ilişkin hükümlere Tebliğ'de yer verilmiştir. Benzer hükümler, önemli nitelikteki işlemler nedeniyle yapılan zorunlu pay alım teklifi için de getirilmiştir.
 
Ayrılma hakkı kullanım fiyatı ve sürecine ilişkin hükümler düzenlenmiş, ayrıca önemli nitelikteki işlemlere ilişkin birden fazla sayıda özel durum açıklaması yapıldığında; ayrılma hakkı kullanım fiyatının hesaplanmasında işleme ilişkin niyetin ilk açıklandığı tarihin dikkate alınacağı, ancak işlemin yapılamayacağının anlaşılması veya işlemden vazgeçilmesinden bir yıl geçmesi durumunda ayrılma hakkı kullanım fiyatı hesaplanması sürecinin yeniden başlayacağı hükme bağlanmıştır."