SPK, 'Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği'nde değişiklikler yapmayı planlıyor.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 'Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği' (Tebliğ) ve 'Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı' Tebliği’nde değişiklikler yapılması planlıyor.
   
SPK tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:
   
"30.12.2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda (Kanun) yer alan düzenlemelere uyum sağlanması amacı ile hazırlanan Kurulumuzun II-27.1 sayılı “Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği” (Tebliğ) ve II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği’nde aşağıda belirtilen değişikliklerin yapılması planlanmaktadır.
   
Söz konusu Tebliğ’lerin yürürlüğe girmesi sonrasında Kurulumuza ulaşan görüş talepleri de dikkate alınarak temel olarak ortaklıktan çıkarma hakkının kullanılmasına ilişkin sürecin belirlenmesinde azınlık ve hakim ortak arasında oluşan bilgi asimetrisinin giderilmesi ve azınlığın fiyata itiraz hakkını sağlayacak bir mekanizma oluşturulması hedeflenmektedir.
   
Bu düzenleme ile yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunmasını amacı çerçevesinde fiyatın adil olmadığı iddiasına bağlı olarak 5 ayrı fiyatın dikkate alınması ve bunlar içinde en yüksek bedelin pay alım teklifi fiyatı ve ortaklıktan çıkarma hakkı bedeli olarak belirlenmesine imkan sağlanmaktadır.
   
Buna göre ortaklıktan çıkarma hakkının kullanılmasında ve şirketin borsa kotundan çıkmasında  kararın kamuya açıklandığı tarihten önceki 
    - otuz gün,
    - yüz seksen gün ve
    - bir yıl içinde,
     borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatlarının ortalaması ile
    - hazırlatılacak değerleme raporu ve
    - kararın kamuya açıklandığı tarihten önceki son bir yıl içinde 
varsa pay bedelinin tespitine yönelik yapılan işlemlere esas pay değeri (pay alım teklifi, birleşme vb), karşılaştırılarak en yüksek bedel pay alım teklifi fiyatı yada ortaklıktan çıkarma hakkı bedeli 
olarak belirlenecektir.
   
Tüm kişi ve kuruluşlar tebliğ taslaklarına ilişkin görüş ve önerilerini 22.08.2014 tarihine kadar ofdortakliktancikarma@spk.gov.tr e-posta adresine ya da Kurulumuza yazılı olarak gönderebilirler.

Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı için tıklayınız.

Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı için tıklayınız.