SPK, CLK Holding hisselerinde gerçekleştirdiği satım işlemleri nedeniyle Ossis Sınai Yatırımlar'a rekor ceza kesti.

Sermaye Piyasası Kurulu, Ossis Sınai Yatırımlar A.Ş.'ye CLK Holding pay sırasında 04.12.2013 ile 23.02.2014 tarihleri arasında gerçekleştirdiği hisse satım işlemlerine ilişkin özel durum açıklaması yapmaması ve pay satış formu düzenlemesi nedeniyle iki ayrı ceza verdi. Toplam 1 milyon 78 bin TL!lik ceza haftalık bültende şöyle duyuruldu:

''Ossis Sınai Yatırımlar Holding A.Ş.'ye;

1-CLK Holding A.Ş. sermayesinde 04.12.2013-23.02.2014 dönemi içerisinde gerçekleştirdiği pay satım işlemlerine ilişkin mülga Seri:VIII, No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği 19’uncu maddesi ve 23.02.2014 tarihinden sonra gerçekleştirdiği satım işlemleri  hakkında II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nin 11’nci maddesi gereğince özel durum açıklamasını yapmaması nedeniyle, Mülga Seri:VIII, No:54 sayılı “Özel Durumların Kamuya Açıklanmasınaİlişkin Esaslar Tebliği’nin 19’uncu maddesi ve II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nin 11’inci maddesine aykırılıktan 808.500 TL,

2-16.12.2013-09.04.2014 dönemi içerisinde gerçekleştirilen CLK Holding A.Ş. pay satışı işlemleri öncesinde Pay Satış Bilgi Formu düzenlenmemesi nedeniyle, i-SPK.128.6 sayılı (06.12.2013 tarih ve 40/1331 s.k.) ilke kararı'na aykırılıktan 269.500 TL'' idari para cezası verildi.