SPK Haftalık Bülteni'nde yatırımcıların mağdur olmaması nedeniyle açıklama yayımladı.

SPK Haftalık Bülteni yayımlandı. Bültene göre, bazı internet siteleri üzerinden "ikili opsiyon" olarak tanıtılan ve sermaye piyasası araçlarının fiyat artış veya azalışı tahminine dayalı sunulan hizmetlerin Sermaye Piyasası Kanunu'nda yeri olmadığı nedeniyle bu tür işlem yapan ya da yapacak olan yatırımcıları Sermaye Piyasası Kurulu uyardı.

SPK'nın uyarısı şöyle:

Muhtelif internet siteleri tarafından “ikili opsiyon” olarak tanıtılan ve sermaye piyasası araçlarının fiyat artış veya azalışını tahmine dayalı olarak sunulan işlem ve hizmetlerle ilgili olarak yatırımcıların mağdur olmaması için yeniden açıklama yapılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. 

Bahis benzeri bir önermeye (evet-hayır, yüksek-düşük gibi) bağlı olarak ortaya çıkacak bir finansal durum neticesinde kazanılacak/kaybedilecek paranın, belirlenmiş göstergelerin sahip olduğu değere bağlı olmadığı, bu çerçevede bahis benzeri kazanma/kaybetme esasına göre kurgulanan ve internet siteleri üzerinden sunularak hizmet sağlayıcı tarafından kolaylıkla suiistimal edilme imkanı olan “ikili opsiyon” ve benzer nitelikteki işlem türleri ve hizmetlerin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda sayılan türev araçlar kapsamına girmediğinin ve sermaye piyasası faaliyeti kapsamında olmadığının, dolayısıyla da Kurulumuzun düzenleme alanına girmediğinin kabul edilerek, konu hakkında 07.06.2012 tarih ve 23 sayılı Bültende ilan edilen Kurulumuz kararındaki esasların geçerli olduğunun yatırımcıların mağdur olmaması için yeniden duyurulmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.