SPK, Erbosan'da A grubu paylara tanınan imtiyazların kaldırılması ve bu payların C grubuna dönüştürülmesi için yapılan başvuruyu olumlu karşıladı.

SPK haftalık bülteninde yer alan Kurul kararına göre 92 TL nominal değerli A grubu paylar C grubu paya dönüştürülecek. C grubu hisse sahiplerine 20,89 TL'den pay alım teklifi yapılacak.

Haftalık bültende yer alan karar şöyle:

''a) Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. (Şirket)’nin 5.220.000 TL nominal değerli sermayesi içerisinde 92 TL nominal değerli A grubu imtiyazlı paylara tanınan Şirket mevcudunun tasfiye halinde dağıtılmasında öncelikli %10 pay alma ve dağıtılabilir karın dağıtımında öncelikli %10 kar alma imtiyazının değerinin, imtiyazlı pay sahiplerine Şirket tarafından ödenmesi suretiyle söz konusu imtiyazların kaldırılması ve 92 TL nominal değerli A grubu payların 92 TL nominal değerli C grubu paya dönüştürülmesi suretiyle Şirket esas sözleşmesinin 7 nci ve 26 ncı maddeleri ile Şirketin müddetine ilişkin Şirket esas sözleşmesinin  6 ncı maddesine ilişkin tadil metnine uygun görüş verilmesi talebinin pay alım teklifi işleminin tamamlanması şartıyla olumlu karşılanmasına,

b) Önemli nitelikteki işlem sebebiyle Bekir ÖZBIYIK tarafından, beher 1 TL nominal değerli A ve C grubu Şirket payları için 20,89 TL üzerinden, yapılacak pay alım teklifine ilişkin Pay Alım Teklifi Bilgi Formu’nun Kurulumuzca onaylanmasına karar verilmiştir.''