SPK, Park Elektrik ile Silopi Elektrik'in birleşmesine onay veri, ayrılma hakkı fiyatını belirledi.

SPK, halka kapalı Silopi Elektrik Üretim A.Ş. tarafından halka açık Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin aktif ve pasifinin bir bütün halinde devralınması suretiyle Silopi Elektrik Üretim A.Ş. bünyesinde gerçekleştirilecek birleşme işlemine onay verdi. Silopi Elektrik’in 80 milyon TL olan sermayesi, birleşme işlemi nedeniyle 30.779.346 TL artarak 110.779.346 TL’ye ulaşacak.

SPK ayrıca, Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ortaklarına 4,20 TL üzerinden ayrılma hakkı kullandırmasına karar verdi.

Konuya ilişkin karar haftalık bültende şöyle yer aldı:

‘’Halka kapalı Silopi Elektrik Üretim A.Ş. tarafından halka açık Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin aktif ve pasifinin bir bütün halinde devralınarak Silopi Elektrik Üretim A.Ş. bünyesinde birleşilmesi işlemi için hazırlanan duyuru metnine Kurulumuzca onay verilmesi talebinin konuya ilişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu görüşünde olumsuz herhangi bir hususun bulunmaması ve söz konusu görüşe duyuru metninde yer verilmesi suretiyle olumlu karşılanmasına ve Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ortaklarına 4,20 TL üzerinden ayrılma hakkı kullandırmasına karar verilmiştir.’’