SPK Haftalık Bülteni'nde İç Denetim Sistemi tebliğine ilişkin esaslara aykırılık nedeniyle bir aracı kuruma ceza verildi.

SPK Haftalık Bülteni yayımlandı. Bültene göre, Başkent Menkul Değerler A.Ş.'ye Aracı Kurumlarda Uygulanacak İç Denetim Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’in (Seri:V, No:68 Tebliği) 4’üncü maddesine aykırılık nedeniyle 21.560 TL ceza verilmesine, Başkent Menkul Değerler A.Ş. (Aracı Kurum)’nin Takas ve Operasyon Sorumlusu Necati DEMİR’in Sermaye Piyasası Mevzuatına aykırılık teşkil eden işlemleri nedeniyle 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 96/2 maddesi, Kurulun Seri VIII, No: 34 sayılı Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar için Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği’nin 20’nci maddesi ve Kurulumuzun 23.09.2010 tarih ve 28/822 sayılı kararı gereği sahip olduğu Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı’nın 6 ay süreyle geçici iptal edilmesine karar verildi.