SPK Haftalık Bülteninde Taraf hissesi ile ilgili 5 kişiye idari para cezasının uygulanmasına karar verildi.

SPK Haftalık Bülteni yayımlandı. Bültene göre, Taraf Gazetecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TARAF) pay piyasasında 12.02.2015-17.02.2015 döneminde gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda,

Erol YALMAN'a, TARAF pay piyasasında 12.02.2015- 17.02.2015 döneminde gerçekleştirilen işlemlerin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 104 üncü maddesine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle,  VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi uyarınca 24.672,00 TL

Mehmet ÜNVER'e,  TARAF pay piyasasında 12.02.2015- 17.02.2015 döneminde gerçekleştirilen işlemlerin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 104 üncü maddesine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle,  VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi uyarınca 24.672,00 TL,

Serkan YEŞİLYURT'a, TARAF pay piyasasında 12.02.2015- 17.02.2015 döneminde gerçekleştirilen işlemlerin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 104 üncü maddesine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle, VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi uyarınca 24.672,00 TL,

Gökhan MAYA'ya, TARAF pay piyasasında 12.02.2015- 17.02.2015 döneminde gerçekleştirilen işlemlerin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 104 üncü maddesine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle, VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi uyarınca 24.672,00 TL,

Fırat KIRHAN'a, TARAF pay piyasasında 12.02.2015- 17.02.2015 döneminde gerçekleştirilen işlemlerin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 104 üncü maddesine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle, VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi uyarınca  75.718,82 TL

idari para cezalarının uygulanmasına karar verilmiştir.