SPK Haftalık Bülteni'nde üç şirkette manipülasyon tespit etti. Önüne geçmek için ise sert tedbirler aldı.

SPK Haftalık Bülteni yayımlandı. Bültende İz Hayvancılık, Link Bilgisayar ve Eminiş Ambalaj hisselerinde olağandışı fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle piyasa dolandıcılığı suçunun işlendiğine dair makul şüphe bulunmasıyla sebebinden dolayı hisse senetleri ve hissede işlem yapan bazı kişiler hakkında sert tedbirler alındı.

-Kurul, İz Hayvancılık hissesinde Reşit DURMAZ, Hamza ERDEM, Ömer AKSAKAL, Mehmet CALBAN, Mustafa BELKETİN ve Işıl YILMAZ adlı şahısların Borsa İstanbul pay piyasasında ve gelişen işletmeler piyasasındaki işlemlerine ilişkin olarak 6 ay süreyle (18.01.2015 tarihine kadar) önceden depo şartı uygulanmasına, yatırım kuruluşlarının internet üzerinden söz konusu şahısların emirlerini kabul etmelerinin 6 ay süreyle (18.01.2015 tarihine kadar) yasaklanmasına karar verdi.

-Kurul, Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LINK) pay piyasasında 09.05.2014-15.07.2014 döneminde gözlenen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerinin incelenmesi sonucunda; 6362 sayılı SPKn'nun 107/1 maddesinde tanımlanan işleme dayalı piyasa dolandırıcılığı suçunun işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle yatırımcıların korunması ve yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesini teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve Kurulumuzun V-101.1 Tedbirler Tebliği’nin 18/1 maddesinin (a) ve (ğ) bentleri kapsamında; i) LINK pay piyasasında 18.07.2014 tarihli işlemlerden başlamak üzere 3 ay süreyle (18.10.2014 tarihine kadar) brüt takas uygulanmasına ve takas alacaklarının takas süresinin sonunda dağıtılmasına, 
ii) Yatırım kuruluşlarının müşterilerinden LINK pay piyasasında internet üzerinden emir kabul etmelerinin 3 ay süreyle (18.10.2014 tarihine kadar) yasaklanmasına karar verdi.

-Kurul, Eminiş Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EMNIS) pay piyasasında 10.07.2014-15.07.2014 döneminde gözlenen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerinin incelenmesi sonucunda; 6362 sayılı SPKn'nun 107/1 maddesinde tanımlanan işleme dayalı piyasa dolandırıcılığı suçunun işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle yatırımcıların korunması ve yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesini teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 Tedbirler Tebliği’nin 18/1 maddesinin (d) ve (ğ) bentleri kapsamında; 
i) Fırat KIRHAN adlı şahsın Borsa İstanbul pay piyasasında ve gelişen işletmeler piyasasındaki işlemlerine ilişkin olarak 3 ay süreyle (18.10.2014 tarihine kadar) önceden depo şartı uygulanmasına, 
ii) Yatırım kuruluşlarının internet üzerinden söz konusu şahsın emirlerini kabul etmelerinin 3 ay süreyle (18.10.2014 tarihine kadar) yasaklanmasına karar verdi.